Jak zmienią się priorytety wydatkowania środków unijnych w latach 2021-2027?

Jak zmienią się priorytety wydatkowania środków unijnych w latach 2021-2027?

Cele zawarte w nowej Umowie Partnerstwa 2021-2027 stanowią pewną kontynuację celów Polityki Spójności w poprzedniej perspektywie. W niniejszym artykule dokonaliśmy porównania alokacji między obiema perspektywami, aby ocenić w jakim stopniu zmieniają się priorytety systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Z niniejszego artykułu dowiesz się tym samym jakie typy projektów będą premiowane w nowych konkursach ogłaszanych od 2022 roku.


Jak zmienią się priorytety wydatkowania środków unijnych Nowej Perspektywie?

W nowej perspektywie środki unijne będą wydatkowane w ramach 6 celów strategicznych. Więcej na ich temat dowiesz się z naszego artykułu (link). Dokumentem określającym alokacje na poszczególne cele Polityki Spójności jest Umowa Partnerstwa, która obecnie ma status projektu i musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komisję Europejską. Wiele zależy również od ostatecznych kształtów programów określonych w Szczegółowych Opisach Priorytetów. Poniższe porównanie ma oczywiście charakter indykatywny, ponieważ żaden z celów tematycznych 2014-2020 nie jest w pełni tożsamy z celami Polityki Spójności na lata 2021-2027:

Priorytety wydatkowania środków unijnych porównanie między perspektywami Ideazone.v1-min (1)

Na Cel 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa, czyli upraszczając cel odnoszący się działalności innowacyjnej oraz badawczo rozwojowej przedsiębiorców, przeznaczonych zostanie 15,5% alokacji. Czy to dużo? W poprzedniej perspektywie na cele odpowiadające Celowi 1 zakontraktowano łącznie 22 289 mln EUR, co stanowiło 25,88% budżetu na polską Politykę Spójności. To proste porównanie potwierdza przypuszczenia, że w nowej perspektywie wzrośnie znaczenie innych obszarów tematycznych, w szczególności tych związanych z ochroną środowiska, OZE, niskoemisyjną gospodarką oraz dostosowaniem gospodarki do zmian klimatycznych. 

Nowa Perspektywa – mniej na inwestycje, więcej na cele środowiskowe

W perspektywie 2014-2020 na szeroko rozumiane cele środowiskowe (Cel tematyczny 4, 5 i 6) przeznaczono alokację w łącznej wysokości 19 542 mln EUR, co stanowiło 22,69% ówczesnego budżetu. W nowej perspektywie na cele środowiskowe, czyli Cel 2. Bardziej przyjazna dla środowiska gospodarka oraz Cel 6. Fundusz Sprawiedliwie Transformacji przeznaczonych zostanie 24 770 mln EUR, co stanowi aż 32,60% alokacji na lata 2021-2027. Niekoniecznie musi to oznaczać, że mniej środków trafi do przedsiębiorców. Wszystko zależy od tego, czy do naborów na cele środowiskowe zostaną dopuszczeni, obok samorządów i instytucji publicznych, również przedsiębiorcy.

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu

Bony na cyfryzację na Innovationcast kontakt4