Ile środków z nowego budżetu UE trafi do Polski? -

Ile środków z nowego budżetu UE trafi do Polski?

W nowej perspektywie trafi do nas mniej środków z unijnego budżetu. Przyczyn jest kilka. Środki w ramach WRF przydzielane są na podstawie klucza uwzględniającego demografię i zamożność poszczególnych krajów i regionów Państw Członkowskich wspólnoty. Spadek alokacji dla Polski wynika również z niższych wpływów budżetowych UE, które zostały uszczuplone przez Brexit. W niniejszym artykule przedstawiliśmy alokację na poszczególne Programy Operacyjne oraz dokonaliśmy porównania z poprzednim budżetem UE. 


Grafika prezentująca euro bankoty dofinansowanie UE

Do polski trafi mniej środków. Czy to źle?

Nie do końca. Oznacza to, że Polska staje się krajem zamożniejszym. Należy pamiętać również, że spadek alokacji na poziomie kraju nie musi oznaczać, że przeciętny przedsiębiorca odczuje spadek dostępności dotacji unijnych. Budżet unijny rozdzielany jest bowiem między Programy Operacyjne oraz regionalne programy 16 województw. Należy mieć na uwadze również, że z całą pewnością nastąpi przesunięcie środków w wymiarze tematycznym. Przedsiębiorcy inwestujący w zielone technologie oraz OZE z całą pewnością odczują wzrost dostępności finansowania zewnętrznego. Kto straci? Cóż, przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie „bogatych” województw, a także te firmy, które poszukują dotacji na projekty czysto inwestycyjne, bez elementu innowacyjności, prac badawczo-rozwojowych oraz wspomnianych zielonych technologii.

Porównanie budżetów na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

W latach 2014-2020 do Polski miało trafić łącznie 76,75 mld EUR, które rozdysponowano w ramach 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na programy Regionalne (31,15 mld EUR). Programem krajowym z najwyższym budżetem był Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld EUR). Wysoki udział programów regionalnych w całkowitym budżecie pokazywał silny trend regionalizacji wydatkowania środków unijnych w Polsce. W nowej perspektywie 2021-2027 do Polski ma trafić 75,08 mld EUR, co stanowi spadek o 1,67 mld EUR.

Ile środków trafi do Polski z UE Ideazone

Które programy wyróżniają się w Nowej Perspektywie?

Porównując obie WRF nie sposób nie wspomnieć o dwóch programach: 

a) Program Operacyjny Polska Wschodnia (i jego nowy odpowiednik Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej) – Program kierowany do województw Polski Wschodniej, jako jedyny Program krajowy zanotował wzrost alokacji o nieco ponad 0,5 mld EUR. Wzrost alokacji w tym programie należy ocenić pozytywnie, ponieważ województwa Polski wschodniej wciąż nie zbliżyły się jeszcze dostatecznie do poziomu gospodarczego województw zachodnich. Ze wzrostu alokacji w programie zadowoleni będą przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie uboższych powiatów województwa mazowieckiego, którzy w nowej perspektywie uzyskają status równorzędny z województwami wschodnimi. 

b) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji –  FST jest odpowiedzią na przyjęty przez Unię Europejską Zielony ład, którego ogólną ideą jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Działania planowane w ramach FST mają zapewnić, że wprowadzenie zielonego ładu zostanie dokonane w sposób skuteczny i sprawiedliwy. Na poziomie regionalnym FST realizowany będzie w województwach: dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim, a także łódzkim, lubelskim i małopolskim. FST nie ma swojego odpowiednika w perspektywie 2014-2020. Jego wartość dla Polski wyniesie ok. 4,4 mld EUR, rekompensuje on tym samym po części spadek alokacji na poziomie regionalnym.

A jak jest z alokacją na poziomie poszczególnych województw?

Budżet na RPO porównanie między perspektywami Ideazone
Budżet na RPO porównanie między perspektywami Ideazone

Całkowity spadek alokacji na programy wojewódzkie w latach 2021-2020 wyniesie 2,77 mld EUR. Do województw, które utracą relatywnie najwięcej środków (zmiana %), należą: województwo dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie i śląskie.  Największe budżety w nowej perspektywie otrzymają województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie i mazowieckie.Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na tema poziomów dofinansowań w nowej perspektywie.

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu

Bony na cyfryzację na Innovationcast kontakt4