Czy innowacyjność kraju ma znaczenie?

Czy innowacyjność kraju ma znaczenie?

Innowacyjność poprawia produktywność przedsiębiorstw, dzięki czemu stają się one bardziej rentowne, mogą inwestować, zatrudniać, podnosić płace. Zamożniejsze społeczeństwa uważniej gospodarują zasobami naturalnymi, dbają o środowisko i otoczenie, żyją w lepszych, bezpieczniejszych warunkach i prowadzą zdrowszy tryb życia. W rezultacie poziom szczęścia obywateli innowacyjnego kraju podnosi się. Polecamy i zapraszamy do lektury  – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

Raport innowacyjnosc Szczęśliwi innowacyjni Ideazone


Liderzy innowacyjności

Przygotowaliśmy zestawienie wyników rankingów innowacyjności i zadowolenia z życia mieszkańców poszczególnych krajów (World Hapiness Report 2021 oraz Global Innovation Index 2020). Okazało się, że w większości przypadków mieszkańcy liderów innowacyjności są jednocześnie najszczęśliwszymi obywatelami tego świata.

Kraje innowacyjne Ideazone-min

To nie przypadek – innowacyjność wspiera rozwój gospodarczy, a ten z kolei warunkuje poziom dobrobytu mieszkańców. Fakt, że w obu rankingach aż 6 z 10 pierwszych miejsc zajmują te same kraje (Finlandia, Dania, Szwajcaria, Holandia, Szwecja i Niemcy), a w pierwszej dwudziestce obu rankingów powtarza się aż czternaście krajów (oprócz wcześniej wymienionych są to USA, UK, Norwegia, Austria, Izrael, Irlandia, Kanada i Francja) nie jest tylko zbiegiem okoliczności. W realiach dzisiejszego świata żaden kraj nie może być dobrym miejscem do życia dla swoich obywateli bez sukcesu ekonomicznego, który w ogromnej mierze jest warunkowany innowacyjnością gospodarki. 

Innowacyjność poprawia produktywność zasobów, dzięki czemu przy niezmienionych nakładach osiągane są lepsze rezultaty. Dzięki poprawie produktywności firmy stają się bardziej rentowne, mogą inwestować, zatrudniać, podnosić płace w ujęciu realnym; rośnie zatem także siła nabywcza i poziom życia ludności; gospodarka się rozwija. Zamożniejsze społeczeństwa uważniej gospodarują zasobami naturalnymi, dbają o środowisko i otoczenie, żyją w lepszych warunkach i prowadzą zdrowszy tryb życia. W rezultacie poziom szczęścia obywateli innowacyjnego kraju podnosi się.

Aby wspierać innowacyjność na poziomie firmy warto zmieniać nastawienie do innowacji, wykształcać i promować postawy i działania proinnowacyjne, organizować szkolenia i warsztaty rozwijające świadomość innowacyjną oraz udostępniać narzędzia pozwalające lepiej identyfikować i pokonywać wyzwania biznesowe poprzez znajdywanie rozwiązań innowacyjnych. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą również oddolnie nawiązywać współpracę, angażując się wzajemnie przy realizacji projektów innowacyjnych i na staże wymienne. Równolegle warto monitorować dostępność programów oraz środków krajowych i wspólnotowych dedykowanych wsparciu projektów innowacyjnych. Gdy organizacja osiągnie już dostateczny poziom świadomości innowacyjnej warto również rozważyć inwestycję w rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie innowacyjnością.

Pobierz nowy raport Ideazone

Chcesz dowiedziećsię więcej na temat naszej diagnozy innowacyjności w Polsce – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

 

Raport innowacyjność

 

Przygotowaliśmy zestawienie wyników rankingów innowacyjności i zadowolenia z życia mieszkańców poszczególnych krajów (World Hapiness Report 2021 oraz Global Innovation Index 2020). Okazało się, że w większości przypadków mieszkańcy liderów innowacyjności są jednocześnie najszczęśliwszymi obywatelami tego świata.

Kraje innowacyjne Ideazone-min

To nie przypadek – innowacyjność wspiera rozwój gospodarczy, a ten z kolei warunkuje poziom dobrobytu mieszkańców. Fakt, że w obu rankingach aż 6 z 10 pierwszych miejsc zajmują te same kraje (Finlandia, Dania, Szwajcaria, Holandia, Szwecja i Niemcy), a w pierwszej dwudziestce obu rankingów powtarza się aż czternaście krajów (oprócz wcześniej wymienionych są to USA, UK, Norwegia, Austria, Izrael, Irlandia, Kanada i Francja) nie jest tylko zbiegiem okoliczności. W realiach dzisiejszego świata żaden kraj nie może być dobrym miejscem do życia dla swoich obywateli bez sukcesu ekonomicznego, który w ogromnej mierze jest warunkowany innowacyjnością gospodarki. 

Innowacyjność poprawia produktywność zasobów, dzięki czemu przy niezmienionych nakładach osiągane są lepsze rezultaty. Dzięki poprawie produktywności firmy stają się bardziej rentowne, mogą inwestować, zatrudniać, podnosić płace w ujęciu realnym; rośnie zatem także siła nabywcza i poziom życia ludności; gospodarka się rozwija. Zamożniejsze społeczeństwa uważniej gospodarują zasobami naturalnymi, dbają o środowisko i otoczenie, żyją w lepszych warunkach i prowadzą zdrowszy tryb życia. W rezultacie poziom szczęścia obywateli innowacyjnego kraju podnosi się.

Aby wspierać innowacyjność na poziomie firmy warto zmieniać nastawienie do innowacji, wykształcać i promować postawy i działania proinnowacyjne, organizować szkolenia i warsztaty rozwijające świadomość innowacyjną oraz udostępniać narzędzia pozwalające lepiej identyfikować i pokonywać wyzwania biznesowe poprzez znajdywanie rozwiązań innowacyjnych. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą również oddolnie nawiązywać współpracę, angażując się wzajemnie przy realizacji projektów innowacyjnych i na staże wymienne. Równolegle warto monitorować dostępność programów oraz środków krajowych i wspólnotowych dedykowanych wsparciu projektów innowacyjnych. Gdy organizacja osiągnie już dostateczny poziom świadomości innowacyjnej warto również rozważyć inwestycję w rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie innowacyjnością.

Pobierz nowy raport Ideazone

Chcesz dowiedziećsię więcej na temat naszej diagnozy innowacyjności w Polsce – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

 

Raport innowacyjność