Innowacje - Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością - Ideazone

Archive

Czy innowacyjność jest opłacalna dla firmy?

Innowacyjność wymaga poniesienia pewnych nakładów – w przypadku wewnętrznych usprawnień może to być czas pracy pracowników, czyli koszt alternatywny rezygnacji z realizacji innych zadań. W przypadku wprowadzania nowych rozwiązań do firmy, zakupu sprzętu czy technologii, udoskonalania czy opracowywania nowych usług i produktów niezbędne będzie zainwestowanie większej ilości różnego rodzaju zasobów. Czy firmie opłaca się inwestować w innowacyjność?

Read More..

Czy innowacyjność kraju ma znaczenie?

Innowacyjność poprawia produktywność przedsiębiorstw, dzięki czemu stają się one bardziej rentowne, mogą inwestować, zatrudniać, podnosić płace. Zamożniejsze społeczeństwa uważniej gospodarują zasobami naturalnymi, dbają o środowisko i otoczenie, żyją w lepszych, bezpieczniejszych warunkach i prowadzą zdrowszy tryb życia. W rezultacie poziom szczęścia obywateli innowacyjnego kraju podnosi się.

Read More..

Raport Szczęśliwi Innowacyjni

Jakie są mierzalne efekty innowacyjności oraz co zrobić aby je uzyskać także w Twojej firmie – dowiesz się z najnowszego raportu przygotowanego przez ekspertów Ideazone. Innowacyjność to nie tylko modne hasło. Rozwój ekonomiczny i poziom innowacyjności idą w parze – najszczęśliwsi mieszkańcy tej ziemi żyją w krajach o najbardziej innowacyjnych gospodarkach, a innowacyjne firmy poprawiają wyniki finansowe oraz przyciągają i zatrzymują pracowników.

Read More..

Szczególny przypadek województwa mazowieckiego – co czeka przedsiębiorców z Warszawy w Nowej Perspektywie?

Nowa Perspektywa to nie tylko nowe programy, lecz także zmiany w sposobie przyznawania dotacji unijnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie będą nowe poziomy dofinansowań dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Czy Warszawa jako najbogatsze miasto w Polsce będzie dalej mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne? Zapraszamy do lektury.

Read More..

Ile środków z nowego budżetu UE trafi do Polski?

W nowej perspektywie trafi do nas mniej środków z unijnego budżetu. Przyczyn jest kilka. Środki w ramach WRF przydzielane są na podstawie klucza uwzględniającego demografię i zamożność poszczególnych krajów i regionów Państw Członkowskich wspólnoty. Spadek alokacji dla Polski wynika również z niższych wpływów budżetowych UE, które zostały uszczuplone przez Brexit. W niniejszym artykule przedstawiliśmy alokację na poszczególne Programy Operacyjne oraz dokonaliśmy porównania z poprzednim budżetem UE.

Read More..

Jak zmienią się priorytety wydatkowania środków unijnych w latach 2021-2027?

Cele zawarte w nowej Umowie Partnerstwa 2021-2027 stanowią pewną kontynuację celów Polityki Spójności w poprzedniej perspektywie. W niniejszym artykule dokonaliśmy porównania alokacji między obiema perspektywami, aby ocenić w jakim stopniu zmieniają się priorytety systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Z niniejszego artykułu dowiesz się tym samym jakie typy projektów będą premiowane w nowych konkursach ogłaszanych od 2022 roku.

Read More..

Co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027

Możesz otrzymać nawet 255 000 PLN dofinansowania na sfinansowanie wdrożenia technologii cyfrowych w twojej firmie! To znakomita okazja, aby wdrożyć w twojej firmie system InnovationCast do zarządzania innowacjami wraz ze wsparciem unijnym

Read More..