Szczęśliwi Innowacyjni - raport Ideazone

Raport Szczęśliwi Innowacyjni

Innowacyjność to nie tylko modne hasło. Rozwój ekonomiczny i poziom innowacyjności idą w parze – najszczęśliwsi mieszkańcy tej ziemi żyją w krajach o najbardziej innowacyjnych gospodarkach, a innowacyjne firmy poprawiają wyniki finansowe oraz przyciągają i zatrzymują pracowników. Jakie są mierzalne efekty innowacyjności oraz co zrobić aby je uzyskać także w Twojej firmie – dowiesz się z najnowszego raportu przygotowanego przez ekspertów Ideazone.

Polecamy i zapraszamy do lektury  – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

Raport innowacyjnosc Szczęśliwi innowacyjni Ideazone


Dlaczego innowacyjność jest ważna?

Innowacyjne gospodarki opierają się na produktywności, rentowności i zrównoważonym rozwoju, co bezpośrednio wpływa na poziom życia obywateli, środowisko naturalne, ochronę zdrowia, edukację i bezpieczeństwo. To dlatego w innowacyjnym kraju żyje się lepiej. Firmy, które prowadzą działalność innowacyjną, poprawiają jakość obsługi klienta oraz zdolność dostosowywania się do jego wymogów, podnoszą jakość wyrobów i usług, wydajność pracy, poprawiają organizację, warunki pracy i wyniki. Wzrost przychodów, zysku netto oraz udziału w rynku deklarują ponad połowę częściej firmy prowadzące działalność innowacyjną niż te, które jej nie prowadzą. Firmom opłaca się inwestować w innowacyjność.

Innowacyjność pracodawcy jest także istotnym czynnikiem satysfakcji i retencji pracowników. Zarówno satysfakcja zawodowa, jak i chęć pozostania w miejscu pracy, są tym wyższe, im wyżej postrzegana jest innowacyjność przedsiębiorstwa, zarówno w obszarze biznesowym, jak i społecznym.

Czy polska jest innowacyjna?

Tymczasem zarówno na tle regionalnym, jak i globalnym, nasz kraj nie należy do innowacyjnych. W europejskim rankingu innowacyjności zajmujemy 24 miejsce na 27 krajów UE, a w globalnym ledwo mieścimy się w pierwszej czterdziestce. Problemem Polski jest m.in. kiepski dostęp do źródeł finansowania rozwoju, niska atrakcyjność systemu naukowego dla naukowców i doktorantów czy też brak współpracy zarówno pomiędzy sferą biznesu i nauki, jak i sektorem prywatnym i państwowym. Na poziomie przedsiębiorstw barierą innowacyjności jest m.in. niska kultura innowacji, utrudniony dostęp do kapitału, brak odpowiednich szeroko pojętych zasobów intelektualnych i wiedzy o innowacjach, a także ograniczające przekonania.

Z perspektywy 12 lat doświadczenia naszej firmy we wspieraniu innowacyjności postulujemy na szczeblu krajowym organizację różnych możliwości uzupełniania brakujących kompetencji związanych z realizacją procesu innowacyjnego w firmach, stworzenie oferty publicznych szerokodostępnych usług proinnowacyjnych oraz uruchomienie programu dotacji na szkolenia pracownicze z obszaru roli i sposobów wdrażania innowacji dla przedsiębiorstw.

Aby wspierać innowacyjność na poziomie firmy warto zmieniać nastawienie do innowacji, wykształcać i promować postawy i działania proinnowacyjne, organizować szkolenia i warsztaty rozwijające świadomość innowacyjną oraz udostępniać narzędzia pozwalające lepiej identyfikować i pokonywać wyzwania biznesowe poprzez znajdywanie rozwiązań innowacyjnych. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą również oddolnie nawiązywać współpracę, angażując się wzajemnie przy realizacji projektów innowacyjnych i na staże wymienne. Równolegle warto monitorować dostępność programów oraz środków krajowych i wspólnotowych dedykowanych wsparciu projektów innowacyjnych. Gdy organizacja osiągnie już dostateczny poziom świadomości innowacyjnej warto również rozważyć inwestycję w rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie innowacyjnością.

Pobierz nowy raport Ideazone

Chcesz dowiedziećsię więcej na temat naszej diagnozy innowacyjności w Polsce – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

 

Raport innowacyjność