Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością - Ideazone

Nowa perspektywa 2021-2027!

ŚCIEŻKA SMART AKTUALNE KONKURSY

Dotacje UE i Innowacje

O nas

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Pracowaliśmy przy dziesiątkach innowacyjnych projektów, zarówno jako doradcy, jak i członkowie zespołu, menedżerowie oraz inwestorzy. Wierzymy, że innowacyjność jest najważniejszym czynnikiem sukcesu – w biznesie, nauce i życiu.

Zaangażowanie
Wierzymy, że zaangażowanie jest podstawą sukcesu każdego projektu, a Państwa sukces to nasz cel. Pracujemy z pasją i ma to odzwierciedlenie w naszych rezultatach.
ZROZUMIENIE BIZNESU
Dla nas każdy model biznesowy jest unikalny i kluczem do jego rozwoju jest zrozumienie indywidualnych procesów, potrzeb i możliwości organizacji. Na przestrzeni lat stajemy się partnerami biznesowymi klientów i towarzyszymy im na ścieżce rozwoju.
INNOWACYJNOŚĆ
Innowacyjność to nie tylko efekt naszej pracy, ale i sposób podejścia do każdego wyzwania. Nie działamy według schematów, ale korzystamy z naszej wiedzy i doświadczenia aby proponować naszym klientom najlepsze, unikalne rozwiązania.

Zarządzanie innowacjami

Przygotowujemy firmy do wdrożenia systemu InnovationCast – uniwersalnego, lekkiego narzędzia do zarządzania innowacyjnością dopasowującego się do organizacji, jej otoczenia i warunków, w których funkcjonuje. InnovationCast wspiera innowacyjność wykorzystując potencjał konkretnej organizacji. Analizujemy model biznesowy i sposób funkcjonowania , identyfikujemy potrzeby w zakresie wsparcia zarządzania innowacyjnością i odpowiednio projektujemy procesy innowacyjne.

Żarówka zarządzanie innowacjami, zarządzanie pomysłami
DIAGNOZA I OPTYMALIZACJA
Każda organizacja funkcjonuje zgodnie z unikalnym modelem biznesowym, według którego przebiegają jej procesy biznesowe. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji, analizy i optymalizacji procesów biznesowych, które pozwala nam zrozumieć organizację z perspektywy jej potencjału innowacyjnego.
WDROŻENIE INNOVATIOCAST
Realizujemy pełne wdrożenie InnovationCast, dostosowując parametry, cechy i sposób funkcjonowania systemu do indywidualnych potrzeb organizacji. Od szaty graficznej i identyfikacji wizualnej interfejsu, poprzez definiowanie społeczności, kategorii i wyzwań, po nadawanie indywidualnych ról i uprawnień – InnovationCast pozwala na szeroką, elastyczną personalizację.
PILOTAŻ
Nasze wsparcie nie kończy się na wdrożeniu i przeszkoleniu użytkowników. Kolejnym etapem jest wspólne zaprojektowanie i przeprowadzenie reprezentatywnych, pilotażowych wyzwań innowacyjnych. Realizując je w praktyce monitorujemy sprawność i adekwatność zaprojektowanych procesów innowacyjnych, wskazujemy na potencjalne obszary do poprawy oraz przedstawiamy możliwości i logikę funkcjonowania systemu w praktyce.

Dotacje UE

Zespół pracujący nad pozyskaniem dofinansowania UE

Jesteśmy ekspertami w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków Unii Europejskiej na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, tworzenie i zakup systemów IT, promocję eksportu oraz ochronę praw własności intelektualnej. Mamy ponad 91% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania dla naszych Klientów. Sprawdź aktualne nabory w 2023 roku

ZAKUP SYSTEMÓW IT

W tym systemów do świadczenia e-usług, aplikacji mobilnych, a także systemów obsługujących technologie AR i VR

INNOWACJE

Wprowadzanie nowych produktów, usług, procesów na skalę krajową, międzynarodową, światową

BADANIA I ROZWÓJ

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad nowymi produktami, usługami, technologiami

INTERNACJONALIZACJA

Promocja eksportu poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, ekspansja na nowe rynki zagraniczne

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Patenty i prawa ochronne wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii lub zwiększania mocy istniejących, modernizacja energetyczna obiektów

Pozyskanie Inwestorów

Zespół pracujący nad pozyskaniem dofinansowania UE

Pomogliśmy już dziesiątkom startu-upów i firm w fazie wzrostu w pozyskaniu finansowania od inwestorów. Specjalizujemy się w wycenie przedsiębiorstw oraz opracowywaniu biznes planów i prezentacji inwestycyjnych. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach oraz współpracy z potencjalnymi inwestorami. We wszystkich zmianach i procesach korporacyjnych dbamy przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa i najlepszych warunków współpracy i rozwoju dla firmy, jej właścicieli i zarządu.

BIZNES PLANY I MODELOWANIE FINANSOWE

Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa rynkowego i finansowego dla biznesu. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz dokumentację inwestycyjną służącą pozyskaniu inwestorów. Tworzymy kompleksowe, szyte na miarę biznesplany dla projektów i przedsięwzięć biznesowych lub społecznych oraz modele finansowe o różnych poziomach szczegółowości. Przeprowadzamy analizy rynkowe i finansowe, ewaluacje projektów, analizy dostępności środków unijnych oraz opracowujemy studia wykonalności projektów inwestycyjnych i R&D. Oferujemy również pomoc przy nietypowych wyzwaniach doradczych i analitycznych.

Zespół pracujący nad pozyskaniem dofinansowania UE

BIZNESPLANY

Projektów i przedsięwzięć, do celów inwestycyjnych, pozyskania finansowania z banku i na użytek indywidualny

MODELOWANIE FINANSOWE

Na potrzeby finansowania inwestycji oraz ogólnej projekcji

DOKUMENTY INWESTYCYJNE

Do wsparcia procesu inwestycyjnego po stronie inwestora i firmy poszukującej finansowania

STUDIA WYKONALNOŚCI

Projektów innowacyjnych, rozwojowych, B+R, IT

ANALIZY RYNKU

W tym analizy potrzeb, popytu, konkurencji, trendów rynkowych

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Modelowanie zgodnie z metodykami BPMN, lean i agile

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Adres

  Ideazone Sp. z o. o.

  Pileckiego 67, lok. 309 III p.
  02-781 Warszawa
  NIP: 524-268-98-64

  Fax 22 398 45 10
  kontakt@ideazone.pl

  Kontakt

  Paweł

  +48 510 064 461

  Agata

  +48 605 831 253