RPO Mazowieckie - działanie 3.3 Innowacje w MŚP - Ideaozne

Dotacje na wdrożenie B+R w województwie mazowieckim!


Dotacje na wdrożenie B+R w województwie mazowieckim! RPO Mazowieckie: Działanie 3.3 Innowacje w MŚP: Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług


Już na przełomie czerwca i lipca zostanie opublikowany nowy konkurs dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego! Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat naboru, mapkę z poziomami dofinansowania w podziale na powiaty i dodatkowe wymogi konkursu. Zapraszamy do kontaktu!


Przedmiot dofinansowania.

 • Sfinansowanie wdrożenia wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie, zleconych lub kupionych od podmiotu zewnętrznego) w celu wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 • Celemprojektu może być np. uruchomienie produkcji nowego produktu, systemu informatycznego lub rozpoczęcie świadczenia usługi.
 • Produkt/usługa muszą być innowacyjne na poziomie województwa mazowieckiego.

Profil beneficjenta:

 • MŚP posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy,

Termin naboru:

 • Czerwiec/lipiec 2021

Poziom dofinansowania:

Uzależniony od regionu województwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowalnych:
a) Wydatki inwestycyjne:
– Zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia) – min. 60% budżetu.
– Wartości niematerialnych i prawnych (w tym systemów IT) – max. 30% budżetu.
– Materiały i roboty budowlane.Mapa prezentująca poziomy dofinansowania w RPO 3.3 Mazowieckie

b) Wydatki w ramach pomocy de minimis: 80% dofinansowania:
– Koszty przygotowawcze (np. przygotowanie biznes planu – do 5000 PLN), _ Koszty informacji i promocji projektu (do 10 000 PLN), Koszty wsparcia merytorycznego przez podmiot odpowiedzialny za realizację zleconych prac B+R (do 5% budżetu),
– Koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych.


Max. / min dofinansowanie:

 • Min. 400 tys. PLN
 • Max. 4 mln PLN
 • Koszty związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów.

Dodatkowe informacje:

 • Projekt musi dotyczyć wdrożenia rezultatów prac B+R (zrealizowane samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych od zewnętrznego podmiotu.
 • Do prac B+R zrealizowane samodzielne można zakwalifikować prace wykonane w przeszłości przez pracowników (np. związane z opracowaniem nowego produktu, rozwiązaniem określonych problemów technologicznych).


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze specjalistami Ideazone.