Co czeka przedsiębiorców z Warszawy w Nowej Perspektywie?

Szczególny przypadek województwa mazowieckiego – co czeka przedsiębiorców z Warszawy w Nowej Perspektywie?

Nowa Perspektywa to nie tylko nowe programy, lecz także zmiany w sposobie przyznawania dotacji unijnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie będą nowe poziomy dofinansowań dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Czy Warszawa jako najbogatsze miasto w Polsce będzie dalej mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne? Zapraszamy do lektury.


Nowa mapa pomocy regionalnej

Mapa pomocy regionalnej nowa perspektywa
a

Zgodnie z naszym poprzednim artykułem w nowej perspektywie finansowej w niektórych województwach wystąpi tzw. okres przejściowy. Począwszy od 1 stycznia 2025 w województwie wielkopolskim oraz dolnośląskim intensywność wsparcia zostanie zmniejszona o 5 punktów procentowych (oznaczone na mapie kolorem żółtym). Z sytuacją taką mieliśmy już do czynienia w perspektywie 2014-2020, gdzie okresem przejściowym został objęty region warszawski. W nowej perspektywie Warszawa jako region wyodrębniony statystycznie z województwa mazowieckiego utraci najpewniej w ogóle możliwość uzyskania finansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Program Polska Wschodnia – nowe perspektywy dla przedsiębiorców z Mazowsza.

Warszawa utraci zatem dostęp do finansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pozostają jednak jeszcze środki na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Firmy działające na terenie Warszawy będą mogły jednak wciąż realizować inwestycje w pobliskich powiatach województwa mazowieckiego oraz innych regionach Polski. Podział statystyczny województwa mazowieckiego wystąpił już w poprzedniej perspektywie. Wtedy po zakończeniu okresu przejściowego poziom dofinansowania dla regionu warszawskiego wynosił maksymalnie 30%, a dla pozostałych powiatów od 40 do 55%. Pewną nowością będzie natomiast włączenie wybranych powiatów do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PO Polska Wschodnia. W poprzedniej perspektywie program ten był kierowany do województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego. Takie ograniczenie było krzywdzące dla Mazowsza, które jako region mocno zróżnicowany gospodarczo przynajmniej w części kwalifikował się do włączenia do strategii rozwoju Polski Wschodniej.

W nowej perspektywie dopuszczone do udziału w naborach programu dla Polski Wschodniej będzie najpewniej całe województwo z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających. Dzięki temu przedsiębiorcy z Mazowsza otrzymają dostęp do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego alokacja wyniesie 2,5 mld EUR. Odbiorcą nowego Programu będą m.in. MŚP prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność na terenie makroregionu Polski Wschodniej. W Programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach: 

  • Przedsiębiorczość (np. wsparcie firm typu start-up)
  • Uzdrowiska, obiekty kultury (biblioteki multimedialne – mediateki) oraz produkty turystyczne (turystyczne szlaki tematyczne),
  • Infrastruktura elektroenergetyczna, adaptacja do zmian klimatu oraz zrównoważona mobilność miejska,
  • Ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa.

Należy spodziewać się, że program ten będzie szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców. Jego poprzednik, PO Polska Wschodnia, wyróżniał się na tle innych programów. Przede wszystkim, jako jeden z nielicznych, wciąż pozwalał na sfinansowanie większych projektów o profilu turystycznym i rozrywkowym. Warunki finansowania oraz katalog kosztów kwalifikowalnych były również przyjazne dla przedsiębiorców. Dla przykładu, we wspominanym już działaniu 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce wschodniej”, konieczne jest udokumentowanie posiadania środków na pokrycie 15% wkładu własnego projektu. Z kolei w innych naborach inwestycyjnych praktyka pokazała, że mile widziane przez oceniających było posiadanie środków na pokrycie co najmniej 40-60% całej wartości projektu ogółem. Utrudniało to pozyskanie dotacji przez nowo powstałe przedsiębiorstwa oraz inne firmy bez stosownego zaplecza finansowego. Co ciekawe, w naborze 1.1.2 można sfinansować również wynagrodzenia kadry zarządczej, a także usługi obce i bezpośrednią promocję produktu lub usługi. Dla porównania w innych naborach inwestycyjnych w ramach PO IR oraz RPO sfinansowanie wynagrodzeń było znacząco utrudnione, a jedyną możliwością sfinansowania zakupu usług obcych takich jak usługi informatyczne był zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych (np. zakup systemu wykonanego na zlecenie). 

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu

Bony na cyfryzację na Innovationcast kontakt4