Czy innowacyjność jest opłacalna dla firmy?

Czy innowacyjność jest opłacalna dla firmy?

Innowacyjność wymaga poniesienia pewnych nakładów – w przypadku wewnętrznych usprawnień może to być czas pracy pracowników, czyli koszt alternatywny rezygnacji z realizacji innych zadań. W przypadku wprowadzania nowych rozwiązań do firmy, zakupu sprzętu czy technologii, udoskonalania czy opracowywania nowych usług i produktów niezbędne będzie zainwestowanie większej ilości różnego rodzaju zasobów. Czy firmie opłaca się inwestować w innowacyjność? Polecamy i zapraszamy do lektury  – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

Raport innowacyjnosc Szczęśliwi innowacyjni Ideazone


Jakie są korzyści z wprowadzania innowacji?

Odpowiedź na to pytanie dostarczają dostarczają wyniki uzyskane w ramach trzeciej edycji “Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw III edycja). Firmy innowacyjne, które wzięły udział w badaniu PARP, wskazały szereg korzyści płynących z innowacji wprowadzonych w latach 2017-2019.

Korzyści wewnętrzne z wprowadzenia innowacji:
– 54% badanych firm wskazało poprawę jakości obsługi klienta,
– 51% wskazało zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów,
– 51% wskazało podniesienie jakości wyrobów i usług,
– 43% wskazało zwiększenie wydajności pracy,
– 39% wskazało poprawę organizacji i warunków pracy,
– 37% wskazało ogólny rozwój przedsiębiorstwa.

Poprawa wyników finansowych i poziomu konkurencyjności:
– 43% badanych firm wskazało pozyskanie nowych klientów,
– 43% wskazało wzmocnienie marki,
– 37% wskazało wzrost sprzedaży,
– 33% wskazało wzrost zysku netto.

Ponadto w ramach “Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” zapytano firmy biorące udział w badaniu jak zmieniły się ich kluczowe wskaźniki ekonomiczne w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. Poprawę tych wskaźników zdecydowanie częściej deklarowały firmy innowacyjne:
– Przychody ze sprzedaży wzrosły w przypadku 44% firm innowacyjnych oraz 29% ogółu firm,
– Zysk netto wzrósł w przypadku 53% firm innowacyjnych i 35% ogółu firm,
– Udział w rynku wzrósł w przypadku 29% firm innowacyjnych i 17% ogółu firm.

Innowacyjność firmy, a satysfkacja pracowników

Innowacyjność jest także istotnym czynnikiem satysfakcji i retencji pracowników. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w marcu 2020 roku przez Rockbridge Associates Inc. badania “The National Technology Readiness Survey”, firmy postrzegane jako innowacyjne przynoszą swoim pracownikom wyższe zadowolenie z pracy i wyższy poziom zaangażowania oraz potrafią lepiej zatrzymywać cennych pracowników.

Innowacyjność a pracownicy
Innowacyjność a pracownicy

Pobierz nowy raport Ideazone

Chcesz dowiedziećsię więcej na temat naszej diagnozy innowacyjności w Polsce – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

 

Raport innowacyjność

 

Odpowiedź na to pytanie dostarczają dostarczają wyniki uzyskane w ramach trzeciej edycji “Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw III edycja). Firmy innowacyjne, które wzięły udział w badaniu PARP, wskazały szereg korzyści płynących z innowacji wprowadzonych w latach 2017-2019.

Korzyści wewnętrzne z wprowadzenia innowacji:
– 54% badanych firm wskazało poprawę jakości obsługi klienta,
– 51% wskazało zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów,
– 51% wskazało podniesienie jakości wyrobów i usług,
– 43% wskazało zwiększenie wydajności pracy,
– 39% wskazało poprawę organizacji i warunków pracy,
– 37% wskazało ogólny rozwój przedsiębiorstwa.

Poprawa wyników finansowych i poziomu konkurencyjności:
– 43% badanych firm wskazało pozyskanie nowych klientów,
– 43% wskazało wzmocnienie marki,
– 37% wskazało wzrost sprzedaży,
– 33% wskazało wzrost zysku netto.

Ponadto w ramach “Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” zapytano firmy biorące udział w badaniu jak zmieniły się ich kluczowe wskaźniki ekonomiczne w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. Poprawę tych wskaźników zdecydowanie częściej deklarowały firmy innowacyjne:
– Przychody ze sprzedaży wzrosły w przypadku 44% firm innowacyjnych oraz 29% ogółu firm,
– Zysk netto wzrósł w przypadku 53% firm innowacyjnych i 35% ogółu firm,
– Udział w rynku wzrósł w przypadku 29% firm innowacyjnych i 17% ogółu firm.

Innowacyjność firmy, a satysfkacja pracowników

Innowacyjność jest także istotnym czynnikiem satysfakcji i retencji pracowników. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w marcu 2020 roku przez Rockbridge Associates Inc. badania “The National Technology Readiness Survey”, firmy postrzegane jako innowacyjne przynoszą swoim pracownikom wyższe zadowolenie z pracy i wyższy poziom zaangażowania oraz potrafią lepiej zatrzymywać cennych pracowników.

Innowacyjność a pracownicy
Innowacyjność a pracownicy

Pobierz nowy raport Ideazone

Chcesz dowiedziećsię więcej na temat naszej diagnozy innowacyjności w Polsce – pobierz raport „Szczęśliwi innowacyjni”.

 

Raport innowacyjność