Nowa Perspektywa 2021-2027 - raport Ideazone

Nowa Perspektywa 2021-2027

Zastanawiasz się kiedy będą dostępne nowe środki unijne dla przedsiębiorców, jakie działania będą dofinansowane oraz czy Twoja firma będzie mogła z nich skorzystać? Chcesz wiedzieć jak przygotować swoją firmę do konkursów w ramach Nowej Perspektywy aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w najnowszym raporcie „Nowa Perspektywa 2021-2027″ przygotowanym przez ekspertów Ideazone. Polecamy i zapraszamy do lektury – pobierz pełny raport Nowa Perspektywa 2021-2027.

Raport nowa perspektywa 2021-2027 Ideazone-min

Nowa Perspektywa 2021-2027

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Obecnie organiozwane są ostatnie konkursu z obecnego budżetu (dowiedz się więcej na temat trwającego konkursu na internacjonalizację MŚP). Jest to wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Do takich należy z całą pewnością opuszczenie Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Wydarzenie to z jednej strony znacząco uszczupliło budżet unijny, z drugiej pozwoliło Państwom sprawniej przejść przez proces negocjacyjny. Nowa perspektywa to również nadzieja na odbudowę gospodarki po okresie lockdown’ów oraz niepewności gospodarczej. Komisja Europejska zdecydowała się włączyć do Wieloletnich Ram Finansowych tzw. „Plan Odbudowy”, który przewiduje ustanowienie dodatkowego, niestosowanego dotąd instrumentu wsparcia o wartości 750 mld EUR.

Środki Europejskie z nowej perspektywy będą wydatkowane w Polsce w ramach pięciu celów polityki spójności oraz jednego celu dodatkowego, umożliwiającego obywatelom i województwom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska. Nowe cele Polityki Spójności stanowią poniekąd pewną kontynuację celów z perspektywy 2014-2020. Z naszego porównania alokacji dla poszczególnych celów tematycznych Polityki Spójności wynika jednoznacznie, że udział środków na realizację celów odnoszących się do działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw będzie niższy niż w poprzednich latach (15,5% względem 25,9%). Priorytetowo zostaną potraktowane natomiast cele środowiskowe, a na ten obszar w nowej perspektywie zostanie przeznaczonych aż 32,6% środków z alokacji krajowej, co stanowi wzrost o ponad 19 mld EUR w porównaniu do perspektywy 2014-2020. Co z tego wynika dla przedsiębiorców? To dobry czas, aby zainteresować się zielonymi technologiami oraz wdrożyć do strategii rozwoju przedsiębiorstwa szerokorozumiane ekoinnowacje.

W latach 2014-2020 w ramach 6 krajowych i 16 regionalnych programów miało trafić do Polski 76,75 mld EUR. W nowej perspektywie 2021-2027 do Polski ma trafić 75,08 mld EUR, co stanowi spadek o 1,67 mld EUR. Porównując obie WRF nie sposób nie wspomnieć o dwóch programach:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program kierowany do województw Polski Wschodniej, który jako jedyny program krajowy zanotował wzrost alokacji o nieco ponad 0,5 mld EUR. Ze wzrostu alokacji w programie zadowoleni będą przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie uboższych powiatów województwa mazowieckiego, którzy po raz pierwszy mają zostać zakwalifikowani do regionu Polski Wschodniej.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

FST jest odpowiedzią na przyjęty przez Unię Europejską Zielony ład, którego ogólną ideą jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Na poziomie regionalnym FST będzie realizowany w województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim i małopolskim. Jego wartość dla Polski wyniesie ok. 4,4 mld EUR, rekompensuje on tym samym po części spadek alokacji na poziomie regionalnym.

Poziom dofinansowania w nowej perspektywie.

A jaka będzie alokacja na poziomie poszczególnych województw? Z naszego porównania obu perspektyw wynika, iż całkowity spadek alokacji na programy wojewódzkie w latach 2021-2020 wyniesie 2,77 mld EUR. Na uwagę zasługuje również nowa mapa regionalna przedstawiona poniżej.w.

Mapa pomocy regionalnej nowa perspektywa

Mapa pomocy regionalnej rzutuje na poziomy dofinansowań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w poszczególnych województwach. Najważniejszą informacją dla przedsiębiorców ze stolicy jest fakt, że w nowej perspektywie Warszawa jako region wyodrębniony statystycznie z województwa mazowieckiego najpewniej utraci w ogóle możliwość uzyskania finansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W nowej perspektywie większość województw odnotuje jednak wzrost maksymalnego poziomu wsparcia. Do regionów, których dofinansowanie pozostanie bez zmian, należą województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Niewątpliwym zaskoczeniem jest istotne zwiększenie dofinansowania w województwie świętokrzyskim (wzrost o 15 punktów procentowych). Na pocieszenie dla Mazowsza należy nadmienić jednak, że pozostałe powiaty województwa mazowieckiego zyskały – nie tylko zanotowały wzrost poziomu dofinansowania o 5 punktów procentowych, ale w dodatku zgodnie z zapowiedziami część powiatów zostanie włączonych do możliwości uzyskania finansowania w ramach programu operacyjnego dla Polski Wschodniej.

W nowej perspektywie trafi do Polski mniej środków z budżetu Unii Europejskiej. Czy to źle?

Nie do końca. Oznacza to, że Polska staje się krajem zamożniejszym. Spadek alokacji na poziomie kraju nie musi oznaczać, że przeciętny przedsiębiorca odczuje spadek dostępności dotacji unijnych. W nowej perspektywie nastąpi natomiast przesunięcie środków w wymiarze tematycznym. Przedsiębiorcy inwestujący w zielone technologie oraz OZE z całą pewnością odczują wzrost dostępności finansowania zewnętrznego. Kto straci? Przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie „bogatszych” województw, a także te firmy, które poszukują dotacji na projekty czysto inwestycyjne, bez elementu innowacyjności, prac badawczo-rozwojowych lub wspominanych zielonych technologii.

Nie do końca. Oznacza to, że Polska staje się krajem zamożniejszym. Spadek alokacji na poziomie kraju nie musi oznaczać, że przeciętny przedsiębiorca odczuje spadek dostępności dotacji unijnych. W nowej perspektywie nastąpi natomiast przesunięcie środków w wymiarze tematycznym. Przedsiębiorcy inwestujący w zielone technologie oraz OZE z całą pewnością odczują wzrost dostępności finansowania zewnętrznego. Kto straci? Przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie „bogatszych” województw, a także te firmy, które poszukują dotacji na projekty czysto inwestycyjne, bez elementu innowacyjności, prac badawczo-rozwojowych lub wspominanych zielonych technologii.

Kiedy możemy zatem spodziewać się pierwszych konkursów dla przedsiębiorców z nowej perspektywy?

Obecna perspektywa 2014-2020 dobiega końca, poziom wykorzystania dostępnego budżetu wynosi już 92%. W dokumencie przedstawiliśmy jednak pozostałe, najbardziej atrakcyjne nabory dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej (działanie 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej”) oraz województwa mazowieckiego (działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”). Możemy spodziewać się również kolejnego naboru w wysokości 110 mln zł na cyfryzację w formie dotacji pod nazwą „Bony na cyfryzację”. Po zakończeniu omówionych konkursów należy spodziewać się przerwy w dostępności finansowania unijnego. Potencjalnie dzięki oszczędnościom można spodziewać się dodatkowych naborów, należy mieć na względzie jednak, że budżety takich konkursów będą niewielkie, a konkurencja ze strony innych przedsiębiorców wysoka.

Określając realny termin rozpoczęcia pierwszych naborów w ramach nowej perspektywy należy zachować umiarkowany optymizm. Opuszczenie wspólnoty przez Wielką Brytanię z jednej strony uszczupliło budżet unijny, z drugiej pozwoliło jednak państwom sprawniej przejść przez proces negocjacyjny. Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 zostały zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej dnia 17 grudnia 2020 roku. To oczywiście pierwszy krok ku rozpoczęciu finansowania w nowej perspektywie, wymagane są jednak jeszcze negocjacje z Komisją Europejską w zakresie akceptacji Umowy Partnerstwa oraz poszczególnych Programów Operacyjnych. Kolejnym krokiem ku uruchomieniu nowej perspektywy jest przyjęcie Umowy Partnerstwa. W porównaniu do kalendarza akceptacji dokumentów strategicznych w perspektywie 2014-2020 nowa Umowa Partnerstwa jest już opóźniona o 3 miesiące. Stosując analogię z terminami w perspektywie 2014-2020 spodziewamy się, że pierwsze Programy Operacyjne zostaną ogłoszone najwcześniej w lutym 2022 r. Zachowując dotychczasową analogię, można przewidywać, że największe zagęszczenie nowych naborów przypadnie na termin sierpień-listopad 2022 roku. Pierwsze nabory na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej mogą pojawić się już w maju 2022 roku.

Aby wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą nowy budżet unijny, warto już teraz przygotować firmę do nowej perspektywy. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z firmą doradczą zajmuje od 8 do 12 tygodni. Termin ten uwzględnia cały proces obejmujący rozmowy wstępne, zebranie danych, optymalizację i dopracowanie pomysłu, a także czas na przeprowadzenie niezbędnych analiz i przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Proces ten można skrócić, odpowiednio przygotowując firmę do złożenia wniosku o dofinansowanie. Aby poznać nasze rekomendacje zapraszamy do przeczytania pełnej wersji raportu – pobierz pełny raport Nowa Perspektywa 2021-2027.

 

Internacjonalizacja msp kontakt ideazone-min