Fundusze europejskie dla Śląska

1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa z województwa śląskiego
 • Partnerstwa przemysłowo-naukowe  (składające się z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę).

W ramach działania finansowane będą przedsięwzięcia, które są zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami: energetyka, medycyna, technologie informacyjno – komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka.

Termin naboru

 • Nabór trwa od 25 stycznia do 18 kwietnia 2024 r. Czas trwania naboru może ulec wydłużeniu.
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: grudzień 2024.

Przedmiot dofinansowania

W ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach przedsiębiorcy mogą wybrać typ projektu, który chcą sfinansować z dotacji. Mogą uzyskać wsparcie w ramach typu:

 1. „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”, jeśli będą prowadzić badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno – rozwojowe. Przedsiębiorca jest zobowiązany do komercjalizacji wyników projektu.

Przedmiot dofinansowania:

 • personel projektu w ramach prac B+R;
 • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
 • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
 • dostawy (inne niż środki trwałe);
 • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
 • koszty wsparcia uczestników projektu;
 • koszty pośrednie.
 1. „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”, jeśli utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R.

Przedmiot dofinansowania:

 • środki trwałe/dostawy;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • roboty budowlane;
 • nieruchomości;
 • koszty wsparcia uczestników projektu.

Warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku ma charakter inwestycji początkowej. Przedsiębiorca ma do wyboru cztery typy inwestycji początkowej:

 • zasadnicza zmiana procesu produkcji;
 • dywersyfikacja istniejącego zakładu;
 • utworzenie nowego zakładu;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.

Forma dofinansowania

Na wydatki ponoszone w ramach projektu przedsiębiorcy będą otrzymywać dotację bezzwrotną.

Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 100% w zależności od typu projektu, kategorii wydatku, podstawy prawnej udzielenia wsparcia oraz statusu i typu Wnioskodawcy.

Wartość dofinansowani dla obu typów projektu musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 PLN.

Budżet naboru: 366 349 750,00 PLN

Dla I typu projektów alokacja wynosi 260 130 000,00 PLN

Dla II typu projektów alokacja wynosi 106 219 750,00 PLN

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach przedsiębiorcy mogą wybrać typ projektu, który chcą sfinansować z dotacji. Mogą uzyskać wsparcie w ramach typu: „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”, Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”, jeśli utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R.

PERSONEL PROJEKTU
w ramach prac B+R
Amortyzacja
Amortyzacja sprzętu, aparatury oraz budynków w ramach prac B+R.
Koszta
Koszty uzyskania i walidacji patentów oraz praw ochronnych, pośrednie i wsparcia uczestników pośrednich.
Środki trwałe
Jeśli utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R.
Typy inwestycji
Przedsiębiorca ma do wyboru cztery typy inwestycji początkowej: zasadnicza zmiana procesu produkcji, dywersyfikacja istniejącego zakładu, utworzenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.
Wartości niematerialne i prawne
Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości. Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości na adres: kontakt@ideazone.pl