Lista aktualnych konkursów UE w 2022 roku

Aktualne nabory wniosków

Wsparcie MŚP z woj. Lubelskiego w zakresie energetyki OZE w 2022 roku.

Dotacje dla przedsiębiorców z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji będzie można sfinansować kosztybudowy lub rozbudowy instalacji służących do produkcji OZE oraz inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wytworzona energia z OZE może być wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub do jej odsprzedaży (tzw. farmy fotowoltaiczne). Dowiedz się więcej.

Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych i stacje tankowania wodoru w 2022 roku.

Dotacje dla przedsiębiorców z całej Polski. W ramach dotacji możesz otrzymać nawet 20 mln PLN dofinansowania na sfinansowanie kosztów budowy lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i zmiennym. Możliwe jest również sfinansowanie stacji tankowania wodoru. Dowiedz się więcej.

Dotacje na targi zagraniczne, promocję eksportu i internacjonalizację (II kw. 2022 roku)

Już w II kwartale 2022 roku zostanie uruchomiony nowy konkurs PARP dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Możesz otrzymać nawet 800 000 PLN dotacji na eksport, udział w targach, promocję oraz wejście z produktem lub usługą na rynki zagraniczne. Dowiedz się więcej.

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich 2022 roku

Już w marcu 2022 roku rozpocznie się kolejny nabór w ramach Funduszy Norweskich na projekty obejmujące opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia wód oraz poprawy konkurencyjności firmy. Dowiedz się więcej.