Lista aktualnych konkursów UE w 2023 roku

Aktualne nabory wniosków w 2024 roku

Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP to nazwa projektu grantowego, który ma zostać uruchomiony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.  Dowiedz się więcej.

Ruszył nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa, który trwa od 3 kwietnia  do 5 czerwca 2024 roku. Dofinansowane projekty mają na celu rozszerzenie lub dywersyfikację działalności prowadzonej przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.  Dowiedz się więcej.

Ruszył nabór przedsiębiorstw do Funduszy Europejskich dla  woj. Śląskiego, który trwa od 25 stycznia do 18 kwietnia 2023 roku. W ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach przedsiębiorcy mogą wybrać typ projektu, który chcą sfinansować z dotacji.  Dowiedz się więcej.

Ruszył nabór przedsiębiorstw do innowacyjnego projektu Automatyzacji i Robotyzacji MŚP, który trwa od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 roku. Celem tego naboru jest przeprowadzenie transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii. Dowiedz się więcej.

Dotacje na realizację projektów modułowych. W ramach ścieżki smart możesz sfinansować działania B+R, wdrożenie innowacji, internacjonalizację, cyfryzacji oraz działania związane z zazielenieniem przedsiębiorstw. Ogłoszenie naboru już w lutym 2023! Dowiedz się więcej.

Dotacje na projekty z zakresu internacjonalizacji. Możesz sfinansować udział w targach, wyjazdy na misje gospodarcze oraz podróże służbowe pracownków. Dowiedz się więcej.

Premia technologiczna stanowiąca częściową refundację kredytu technologicznego BGK na pokrycie wdrożenia prac Badawczo-Rozwojowych. Nabór zostanie ogłoszony już w marcu 2023 roku! Dowiedz się więcej.

Dotacje na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych dla MŚP z województwa lubelskiego. Nabór zostanie ogłoszony już w kwietniu 2023 roku! Dowiedz się więcej.

Dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP z województwa śląśkiego. Nabór zostanie ogłoszony już w czerwcu 2023 roku! Dowiedz się więcej.

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych dla MŚP z województwa śląśkiego. Nabór zostanie ogłoszony już w maju 2023 roku! Dowiedz się więcej.

Nabory archiwalne

Dotacje dla branży meblarskiej (Nabór zakończony)

Dotacje dla przedsiębiorców z branży meblarskiej z całej Polski. W ramach dotacji możesz otrzymać nawet 850 tys. PLN dotacji na sfinansowanie kosztów automatyzacji i robotyki w twojej firmie. Nabór już ogłoszony! Dowiedz się więcej.

Wsparcie MŚP z woj. Lubelskiego w zakresie energetyki OZE (Nabór zakończony)

Dotacje dla przedsiębiorców z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji będzie można sfinansować kosztybudowy lub rozbudowy instalacji służących do produkcji OZE oraz inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wytworzona energia z OZE może być wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub do jej odsprzedaży (tzw. farmy fotowoltaiczne). Dowiedz się więcej.

Dotacje na cyfryzację MŚP z woj. łodzkiego (Nabór zakończony)

Dotacje na technologie IT, sprzęt informatyczny i oprogramowanie dla MŚP z województwa Łódzkiego! W ramach dotacji będziesz mogł uzyskać nawet 55% dofinansowania na transformącję cyfrową i ekologiczną twojej firmy.  Ogłoszenie naboru w maju 2022 roku! Dowiedz się więcej.

Dotacje na Badania i Rozwój z Programów UE (Nabór zakończony)

Skorzystaj z możliwości pozyskania dotacji z Programów UE zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Możesz również uzyskać grant PARP  w wysokości do 280 tys. PLN na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu. Dowiedz się więcej.

Dotacje na targi zagraniczne, promocję eksportu i internacjonalizację (Nabór zakończony)

Już w II kwartale 2022 roku zostanie uruchomiony nowy konkurs PARP dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Możesz otrzymać nawet 800 000 PLN dotacji na eksport, udział w targach, promocję oraz wejście z produktem lub usługą na rynki zagraniczne. Dowiedz się więcej.

Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych i stacje tankowania wodoru (Nabór zakończony)

Dotacje dla przedsiębiorców z całej Polski. W ramach dotacji możesz otrzymać nawet 20 mln PLN dofinansowania na sfinansowanie kosztów budowy lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i zmiennym. Możliwe jest również sfinansowanie stacji tankowania wodoru. Dowiedz się więcej.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE NA TEMAT INNYCH DOTACJI UNIJNYCH W 2022 ROKU?

Nie znalazłeś żadnego konkursu, który pasuje do twoich potrzeb?  Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o nowych naborach kierowanych do przedsiębiorców w 2022 roku. Nasi eksperci regularnie monitorują strony instytucji finansujących takich jak PARP, NCBR, ARP oraz strony Regionalnych Programów Operacyjnych. Analizujemy wymogi oraz dopasowujemy nabory do profilu klienta.