Dotacje dla MŚP — Polska Wschodnia

Dotacje dla mikro, małych lub średnich firm — Polska Wschodnia

Dotacja na transformację do 3 mln

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Automatyzacja i robotyzacja dla MŚP — Polska Wschodnia

Ruszył nabór przedsiębiorstw do innowacyjnego projektu Automatyzacji i Robotyzacji MŚP, który trwa od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 roku. Celem tego naboru jest przeprowadzenie transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej i jesteś właścicielem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszego kompleksowego wsparcia w procesie transformacji. Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku i dostarczamy fachowe doradztwo.

Do kogo skierowany jest nabór? 

Dofinansowanie projektów jest dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej. Obejmuje ono województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (z wyjątkiem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński). Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają te kryteria, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach tego naboru.

Termin naboru

Konkurs Automatyzacja i robotyzacja MŚP został ogłoszony 4 lipca 2023. Od 2 sierpnia 2023 można już składać wnioski. Nabór ma zostać zakończony 8 listopada 2023 roku. 

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie? 

Projekty zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania muszą spełniać określone warunki, aby skutecznie przyczynić się do transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację:

  • Projekty muszą obejmować przeprowadzenie audytu technologicznego lub diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Przeprowadzenie audytu i opracowanie mapy drogowej powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
  • Okres realizacji projektu powinien rozpocząć się nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku i zakończyć się nie później niż do 31 grudnia 2027 roku. 
  • Wsparciem objęte będą kompleksowe projekty, które uwzględniają: koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego lub diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej, koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych), nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych, które bezpośrednio wspierają procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, koszty robót i materiałów budowlanych związane z instalacją maszyn i urządzeń (o ile ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych), koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form określonych w rozporządzeniu.

Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, co przyczyni się do dalszej cyfryzacji i modernizacji procesów produkcyjnych.

Poziom dofinansowania

W ramach projektu Automatyzacji i Robotyzacji MŚP możesz otrzymać dofinansowanie na maksymalną kwotę 3 000 000 złotych. Wielkość dofinansowania wyniesie do 85% całkowitych wydatków, zależnie od rodzaju wydatku i formy pomocy. Twój minimalny wkład własny powinien wynosić 15%. 

Jakie koszty będzie można sfinansować w ramach naboru?

W ramach naboru projektu Automatyzacji i Robotyzacji MŚP można sfinansować następujące koszty:

  • Audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Ponadto, wsparciem finansowym objęte jest opracowanie mapy drogowej określającej ścieżkę transformacji i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
  • Działania inwestycyjne, takie jak zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, które przyczynią się do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Dofinansowanie pozwoli na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie zaawansowanych technologii.
  • Wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów. Dofinansowanie obejmuje koszty szkoleń i doradztwa, które pomogą w efektywnym wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły w pełni wykorzystać potencjał nowych automatów, robotów i oprogramowania.

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

Dofinansowanie projektów w tych obszarach umożliwi MŚP osiągnięcie nowego poziomu efektywności, konkurencyjności oraz innowacyjności, co pozytywnie wpłynie na rozwój i wzrost przedsiębiorstw w erze Przemysłu 4.0.

ŚRODKI TRWAŁE
Zakup automatów, robotów oraz innych maszyn.
Audyt technologiczny
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
Opracowanie mapy drogowej
Wsparciem finansowym objęte jest opracowanie mapy drogowej określającej ścieżkę transformacji i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
Działania inwestycyjne
Dofinansowanie pozwoli na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie zaawansowanych technologii.
Wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów
Dofinansowanie obejmuje koszty szkoleń i doradztwa, które pomogą w efektywnym wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych.
Rozwój
Dofinansowanie umożliwi osiągnięcie nowego poziomu efektywności, konkurencyjności oraz innowacyjności

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości. Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości na adres: kontakt@ideazone.pl