Dotacje na prace B+R dla MŚP z woj. śląskiego w 2023

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Dotacje na B+R i wdrożenie innowacji dla firm z woj. śląskiego w 2023 roku!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPO Śląskie 2021-2027)

Szukasz finansowania dla Twojej firmy? Już w czerwcu 2023 roku zostanie ogłoszony nowy nabór na sfinansowanie projektów B+R i zakupu infrastruktury niezbędnej do ich przeprowadzenia dla sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów przemysłowo-naukowych lub przemysłowych z województwa śląskiego.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie

W ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach  wsparcie będą mogły otrzymać projekty badawczo-rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy lub rodzaju prowadzonych prac B+R. Projekty, realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa, które przewidują realizację badań przemysłowych mogą liczyć nawet na refundacje na poziomie 80%. W przypadku prac rozwojowych poziom dofinansowania wynosi 60%.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do szerokiego katalogu odbiorców. Beneficjentami pomocy będą przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa z województwa śląskiego. O wsparcie mogą wnioskować również konsorcja przemysłowo-naukowe lub przemysłowe.

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe warunki konkursu. Zgodnie z dotychczasową praktyką w ramach projektów badawczo-rozwojowych (z komponentem wdrożeniowym) można sfinansować m.in. koszty amortyzacji środków trwałych i WNiP niezbędnych do prowadzenia badań, wynagrodzenia personelu B+R oraz zakup wyposażenia materiałów oraz wyposażenia laboratoryjnego. Istnieje również możliwość sfinansowania kosztów wdrożenia rezultatów prac B+R na rynek.

Amortyzacja ŚT i WNiP
Amortyzacja środków trwałych i WNiP, w czasie jakim są wykorzystywane do prac B+R.
Wynagrodzenia
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego do prac B+R.
Wyposażenie i materiały
Zakup dodatkowego wyposażenia laboratoryjnego i materiałów niezbędnych do prac B+R (m.in. urządzenia, maszyny, komputery, materiały)
Podwykonawstwo
Koszty zlecenia prac B+R zewnętrznemu podmiotowi (max. 60% kosztów prac B+R).
Koszty ogólne
Koszt kadry zarządzającej, koszty administracyjne, wynajem biura - ryczałt w wysokości 25% budżetu
Koszty wdrożeniowe
Koszty niezbędne do wdrożenia rezultatów prac B+R.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza. Możesz również wysłać wiadomość bezpośrednią na adres: kontakt@ideazone.pl