Dotacje na OZE dla MŚP z województwa Lubelskiego 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY (Odnawialne Źródła Energii)

Dotacje na OZE dla MŚP z województwa lubelskiego!

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY UMÓW KONSULTACJE

Dotacje na instalacje OZE i poprawę efektywności energetycznej w MŚP

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Już w lutym 2022 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach RPO Województwa Lubelskiego na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki OZE i fotowoltaiki. W ramach dotacji będzie można sfinansować kosztybudowy lub rozbudowy instalacji służących do produkcji OZE oraz inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wytworzona energia z OZE może być wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub do jej odsprzedaży (tzw. farmy fotowoltaiczne). Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od mocy instalacji oraz wielkości firmy. Projekty, realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa, które przewidują budowę lub przebudowę instalacji OZE o mocy powyżej 0,5 MW mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 80%. Średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać refundację na poziomie 70%.

W przypadku projektów dotyczących instalacji OZE o mocy poniżej 0,5 MW dofinansowanie wyniesie 65% dla mikro i małych firm oraz 55% dla firm średnich. Maksymalne dofinansowanie instalacji o mocy poniżej 0,5 MW to nawet 800 tys. PLN.

Projekty polegające na termodernizacji budynków oraz poprawie efektywności energetycznej mogą otrzymać nawet 65% dofinansowania. Inwestycje dotyczące termomodernizacji muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany  do przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województwa Lubelskiego. Inwestycja w OZE musi zostać zrealizowana w budynku, w którym prowadzona jest działalność firmy.  O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorstwo z dowolnej branży. W celu ubiegania się o dofinansowanie Twoja firma musi wykazać zdolność finansową do sfinansowania inwestycji. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach naboru można sfinansować koszty związane z budową lub rozbudową instalacji OZE wraz z zakupem magazynów przechowywania energii. W przypadku projektów dotyczących termomodernizacji budynków możliwe m.in. jest sfinansowanie wymiany źródeł ciepła, wymiany okien i drzwi, a także wentylacji i klimatyzacji. 

Instalacje OZE do wytwarzania energii
Koszty związane z budową nowej lub rozbudową istniejącej instalacji OZE, której źródłem jest wiatr, słońce, woda, biomasa, biogaz.
Instalacje OZE do wytwarzania ciepła
Koszty związane z budową nowej lub rozbudową istniejącej instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej.
Instalacje wysokosprawnej kogeneracji z OZE
Koszty dotyczące budowy lub rozbudowy instalacji OZE, w których wytwarzane jest równocześnie ciepło i energia elektryczna.
Budowa magazynów energii
Dodatkowym komponentem projektu może być budowa magazynu energii. Pojemność magazynu nie może być większa od mocy instalacji OZE.
Termomodernizacja budynku
M.in. docieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i oświetlenia, modernizacja wentylacji i klimatyzacji. Możliwa jest również budowa instalacji OZE.
Wymiana źródeł ciepła
Wymiana lub modernizacja źródeł ciepła na instalacje OZE, instalacje spalania biomasy/biogazu lub paliw gazowych.

Dowiedz się więcej

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.