Ścieżka SMART - Dotacje dla MŚP z Nowej Perspektywy 2021-27

Ścieżka SMART - Działanie 1.1 PO FENG

Dotacje dla MŚP z nowej perspektywy finansowej!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Działanie 1.1 Program Operacyjny FENG 2021-2027

Już w lutym 2023 pojawią się nowe środki unijne dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorców w ramach funduszy ze Ścieżki SMART (Działanie 1.1 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie m.in. na realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, transformację cyfrową oraz internacjonalizację. Interesuje Cię nasza oferta usług doradczych na przygotowanie wniosku Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926

DO KOGO SKIEROWANY JEST NABÓR ŚCIEŻKA SMART?

Nabór ścieżka SMART skierowany jest do szerokiego katalogu odbiorców. Beneficjentami pomocy będą przede wszystkim przedsiębiorstwa MŚP.  Dofinansowanie mogą otrzymać firmy duże, a także konsorcja przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

TERMIN NABORU

Termin ogłoszenia konkursu planowany jest na 7 lutego 2023 r.  Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Zakres wsparcia w ramach konkursu ścieżka SMART stanowi ścieżka siedmiu modułów, umożliwiających realizację kompleksowych projektów. W Nowej Perspektywie przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał z katalogu te moduły, które najbardziej wpisują się w potrzeby firmy. Modułem obowiązkowym dla MŚP będzie moduł działań B+R lub wdrożenia innowacji. Pozostałe z nich są opcjonalne.

1. Moduł prac B+R

Moduł obowiązkowy dla dużych firm, zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Obowiązkowe będzie wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem. Termin na wdrożenie będzie określony w umowie o dofinansowanie. Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

2. Moduł wdrożenia innowacji

Finansowanie wdrożenia wyników B+R w działalności przedsiębiorstwa w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego). Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę. Wymagana jest nowość produktu lub usługi co najmniej na poziomie kraju.

3. Moduł cyfryzacji

Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa, wdrażane rozwiązania – innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Wykluczone są wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie. 

4. Moduł internacjonalizacji

Umiędzynarodowienie produktów, tj. promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, ponadto uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia. Limit dla modułu – do 20 % kosztów kwalifikowalnych modułu B+R.

POZOSTAŁE MODUŁY

Rozwój infrastruktury B+R
Dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji prac B+R w ramach agendy badawczej organizacji.
Rozwój kompetencji pracowników
doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy.
„Zazielenianie” przedsiębiorstw
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ŚCIEŻCE SMART

Wsparcie w projektach SMART udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej z wyjątkiem modułu wdrożenia innowacji. W przypadku tego modułu przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z innowacji.

W przypadku projektów B+R dofinansowanie uzależnione będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju finansowanych prac. W przypadku badań przemysłowych realizowanych przez przedsiębiorstwa mikro i małe otrzymają refundację w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Prace rozwojowe prowadzone przez tej wielkości podmiotów będą finansowane do wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych

W przypadku dotacji na wdrożenie innowacji poziom dofinansowania będzie uzależniony od mapy pomocy regionalnej. Szczegółowe warunki zwrotu dotacji zostaną określone w lutym 2022.

Proporcje części zwrotnej i bezzwrotnej dotacji różnią się w zależności od przedsiębiorstwa, co zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 14 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiębiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza. Możesz również wysłać wiadomość bezpośrednią na adres: kontakt@ideazone.pl