Robogrant - dotacje dla firm z branży meblarskiej w 2022 r.

(NABÓR ZAKOŃCZONY) Robogrant - dotacje dla branży meblarskiej!

Dofinansowanie małych i średnich firm na automatyzację i robotyzację produkcji z branży meblarskiej.

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY UMÓW KONSULTACJE

Sfinansuj robotykę i automatyzację produkcji w branży meblarskiej!

Robogrant ogłoszony! W ramach nowego naboru przedsiębiorstwa z branży meblarskiej mogą otrzymać wsparcie dotacyjne przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie robotyzacji działalności produkcyjnej.

Nowy nabór dla firm z branży meblarskiej rozpocznie się 08.11.2022 r. Planowane zakończenie naboru przewidywane jest na 06.12.2022 r. – w przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy 120% budżetu konkursu, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, co jest wysoce prawdopodobne. Podobne nabory w przeszłości kończyły się nawet po kilku dniach od otwarcia naboru.

Do kogo skierowany jest nabór?

O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy (z wykluczeniem firm mikro).  Firma w tym w co najmniej dwóch z trzech ostatnich lat obrotowych musi osiągać przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln PLN. Dotację mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy z branży meblarskiej, tj. którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach kodu PKD 31. Produkcja mebli, w tym:

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych.

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,

31.03.Z Produkcja materaców,

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Jakie koszty będzie można sfinansować w ramach dotacji?

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki związane z wdrożeniem w przedsiębiorstwie robotów przemysłowych.  Na potrzeby konkursu robot przemysłowy definiowany jest jako automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa maszyna – o co najmniej 4 stopniach swobodyh, która następujące warunki:

1.  Wymienia dane w formie cyfrowej do: sterowania, programowania, monitorowania/diagnozowania;

2. Jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne.

3. Jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń.

4. Jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Roboty przemysłowe
Zakup, montaż, instalacja i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych
Urządzenia dodatkowe
Maszyny i urządzenia komplementarne do robotów przemysłowych
Systemy informatyczne
Niezbędne do integracji robotów z parkiem maszynowym.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.