Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027 -

Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027

Nowa Perspektywa to nie tylko nowe programy, lecz także zmiany w sposobie przyznawania dotacji unijnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie będą nowe poziomy dofinansowań dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach. Kto zyska, kto straci? Zapraszamy do lektury. 


Od czego zależy poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców uzależniony jest wielkości przedsiębiorstwa, przeznaczenia pomocy oraz lokalizacji inwestycji. Poziom dofinansowania projektu wpływa na wysokość wkładu własnego niezbędnego do realizacji planowanych przedsięwzięć. Co do zasady projekty MŚP realizowane przy wsparciu UE składają się z części finansowanej ze środków własnych przedsiębiorcy (wkład własny) oraz środków zewnętrznych (budżet Państwa / środki UE). Udział środków unijnych w inwestycji określa się jako poziom dofinansowania, również zamiennie „intensywność wsparcia”. W uproszczeniu, na przykładzie projektu o wartości 1 mln PLN, przy poziomie dofinansowania na poziomie 80%, przedsiębiorca „wykłada” z własnej kieszeni 200 tys. PLN. Resztę (800 tys. PLN) pokrywa dotacja. Realizacja takiego hipotetycznego projektu wymaga oczywiście wyższych nakładów niż owe 200 tys., chociażby na zachowanie płynności finansowej do czasu otrzymania refundacji wydatków oraz pokrycie VAT.

Nowa mapa pomocy regionalnej

Na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027 Komisja Europejska przyjęła już w tej sprawie wytyczne o nazwie „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027”. Na podstawie wytycznych każde Państwo Członkowskie ma obowiązek przygotować i przedłożyć do akceptacji Komisji Europejskiej tzw. „Mapę pomocy regionalnej”, która określa intensywność wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Intensywność pomocy tak jak w poprzedniej perspektywie będzie uzależniona od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mikro i małe otrzymają premię w wysokości 20 punktów procentowych, a średnie w wysokości 10 p.p. Na poniższej grafice zaprezentowano proponowane poziomy wsparcia w podziale na województwa, uwzględniono przy tym najwyższe możliwe dofinansowanie z uwzględnieniem maksymalnej premii, tj. dla małych i mikro przedsiębiorstw:

Mapa pomocy regionalnej nowa perspektywa

Okres przejściowy dla bogatszych regionów:

W nowej perspektywie finansowej w niektórych województwach wystąpi tzw. okres przejściowy. Począwszy od 1 stycznia 2025 w województwie wielkopolskim oraz dolnośląskim intensywność wsparcia zostanie zmniejszona o 5 punktów procentowych (oznaczone na mapie kolorem żółtym). Z sytuacją taką mieliśmy już do czynienia w perspektywie 2014-2020, gdzie okresem przejściowym został objęty region warszawski. W nowej perspektywie Warszawa jako region wyodrębniony statystycznie z województwa mazowieckiego utraci najpewniej w ogóle możliwość uzyskania finansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Należy nadmienić również, że cztery województwa (małopolskie, śląskie, lubelskie oraz łódzkie oznaczone na mapce kolorem pomarańczowym) mogą liczyć jeszcze na zwiększenie intensywności wsparcia o dodatkowe 10 punktów procentowych jako regiony wybrane do objęcia wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wymaga to jednak przyjęcia odpowiednich regulacji oraz akceptacji Komisji Europejskiej.

Kto zyska, a kto straci?

W nowej perspektywie większość województwodnotuje wzrost maksymalnego poziomu wsparcia. Do regionów, których dofinansowanie pozostanie bez zmian, należą województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Niewątpliwym zaskoczeniem jest istotne zwiększenie dofinansowania w województwie świętokrzyskim (wzrost o 15 punktów procentowych). W dodatku region ten należy do grupy województw, których budżet w nowej perspektywie nieznacznie wzrósł. Województwo, które zanotowało spadek intensywności wsparcia, to województwo pomorskie, a także region warszawski stołeczny, który w ogóle został wykluczony z pomocy regionalnej. Należy nadmienić jednak, że pozostałe powiaty województwa mazowieckiego zyskały – nie tylko zanotowały wzrost poziomu dofinansowania o 5 punktów procentowych, ale w dodatku zgodnie z zapowiedziami część powiatów zostanie włączonych do możliwości uzyskania finansowania w ramach programu operacyjnego dla Polski Wschodniej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowych zasad przyznawania dotacji w województwie Mazowieckim? Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu.

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu

Bony na cyfryzację na Innovationcast kontakt4