Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027 - Ideazone

Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027

Sprawdź poziom dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2022-2027

MAPA POMOCY MAZOWSZE

Mapa pomocy regionalnej w latach 2022-2027

Nowa Perspektywa to nie tylko nowe programy, lecz także zmiany w sposobie przyznawania dotacji unijnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie będą nowe poziomy dofinansowań dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach. Kto zyska, kto straci? Zapraszamy do lektury. 

Od czego zależy poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców uzależniony jest od wielkości firmy, przeznaczenia pomocy i lokalizacji. Poziom refundacji wpływa na wysokość wkładu własnego do realizacji planowanej inwestycji. Co do zasady projekty realizowane przez MŚP składają się z części finansowanej ze środków własnych przedsiębiorcy oraz środków unijnych. Udział środków UE w inwestycji określa się jako poziom dofinansowania, a także zamiennie „intensywność wsparcia”.

W uproszczeniu, na przykładzie projektu o wartości 1 mln PLN, przy poziomie dofinansowania 80%, firma „wykłada” z własnej kieszeni 200 tys. PLN. Resztę pokrywa dotacja. Realizacja takiego hipotetycznego projektu wymaga oczywiście w praktyce wyższych nakładów, chociażby na zachowanie płynności i pokrycie VAT.

Nowa mapa pomocy regionalnej

Na potrzeby nowej perspektywy finansowej Komisja Europejska przyjęła wytyczne o nazwie „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027”. Na ich podstawie każde Państwo Członkowskie ma obowiązek przygotować i przedłożyć do akceptacji KE tzw. „Mapę pomocy regionalnej”, która określa intensywność wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Poziom dofinansowania uzależniony jest od województwa i wielkości firmy. Do intensywności wsparcia dochodzi jeszcze tzw. premia dla MŚP. Przedsiębiorstwa mikro i małe otrzymują premię w wysokości 20 punktów procentowych, a średnie w wysokości 10 pp. Na poniższej grafice zaprezentowano poziomy wsparcia w podziale na województwa. Uwzględniono przy tym najwyższe możliwe dofinansowanie z uwzględnieniem maksymalnej premii dla małych i mikro przedsiębiorstw:

Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027

Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027

Kto zyska, a kto straci?

W nowej perspektywie większość województw odnotuje wzrost max. poziomu wsparcia. Pewnym zaskoczeniem jest istotne zwiększenie dofinansowania w woj. świętokrzyskim (wzrost aż o 15 pp.). Region, który zanotował spadek intensywności wsparcia, to województwo pomorskie. Chociaż region warszawski stołeczny został wykluczony z pomocy regionalnej, należy nadmienić, że pozostałe powiaty Mazowsza zyskały. Część z nich zostanie również włączonych do możliwości uzyskania dotacji w ramach programu dla Polski Wschodniej. 

Okres przejściowy dla bogatszych regionów

W nowej perspektywie w części województw wystąpi tzw. okres przejściowy. Począwszy od 1 stycznia 2025 w woj. wielkopolskim i dolnośląskim intensywność wsparcia zostanie zmniejszona o 5 pp. W przypadku Dolnego Śląska będzie dotyczyć to miasta Wrocław. W Wielkopolsce redukcja intensywności obejmie z kolei podregion poznański. Z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia w perspektywie 2014-2020, gdzie okres przejściowy występował w regionie warszawskim. 

Poziom dofinansowania w woj. wielkopolskim i dolnośląskim 2022-2027

Poziom dofinansowania w woj. wielkopolskim i dolnośląskim 2022-2027

Poziom dofinansowania w woj. mazowieckim

W nowej perspektywie finansowej szczególna sytuacja wystąpi na Mazowszu. Przede wszystkim region warszawski zostanie wykluczony z możliwości uzyskania finansowania w ramach RPI. Wprowadzono jednak szereg wyjątków dla wybranych gmin, gdzie wciąż będzie możliwe uzyskanie dofinansowania w wysokości 45% lub 55% (patrz grafika poniżej).

Pozostałe powiaty województwa mazowieckiego odnotowały znaczny wzrost intensywności wsparcia względem poprzedniej perspektywy. W efekcie powiaty położone we wschodniej części województwa mogą liczyć nawet na 70% dofinansowania, co zrównuje je w tym zakresie z województwami Polski Wschodniej.

Poziom dofinansowania w woj. mazowieckim 2022-2027

Poziom dofinansowania w woj. mazowieckim 2022-2027

O Ideazone

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, pozyskanie finansowania zewnętrznego, do wdrożenia i rozwoju. Chcesz otrzymywać informacje o nowych naborach dla przedsiębiorców? Zapisz się do naszego newslettera. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym formularzu.