Kredyt Technologiczny BGK - wsparcie na wdrożenie B+R

Kredyt na innnowacje technologiczne (BGK)

Kredyt na wdrożenie rezultatów B+R z częściowym umożeniem (do 70%).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny FENG 2021-2027

Szukasz finansowania dla Twojej firmy? Już w marcu 2023 roku zostanie ogłoszony nowy BGK na sfinansowanie wdrożenia wyników prac B+R dla firm z sektora MŚP (Działanie 2.32 „Kredyt Technologiczny" Programu FENG). Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne. Najpewniej będzie również możliwość sfinansowania zakupu robót i materiałów budowlanych oraz sfinansowanie ksoztów związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów. Interesuje Cię nasza oferta usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

DO KOGO SKIEROWANY JEST NABÓR KREDYT TECHNOLOGICZNY?

Nabór Kredyt Technologiczny skierowany jest do szerokiego katalogu odbiorców. Beneficjentami pomocy będą przede wszystkim przedsiębiorstwa MŚP z całej Polski, które posiadają zdolność kredytową. Instytucją przyznającą dofinansowanie jest BGK.

TERMIN NABORU

Termin ogłoszenia konkursu planowany jest na marzec 2023 roku.  Nabór zostanie zakończony do 31 maja 2023 roku.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparcie będą mogły otrzymać projekty, które dotyczą wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii będących wynikiem zrealizowanych prac badawczo rozwojowych. Projekty muszą skutkować wprowadzaniem na rynek nowych / znacząco ulepszonych produktów lub usług, stanowiących innowację co najmniej na poziomie kraju. Przykładem takich projektów może być uruchomienie produkcji nowego produktu, który został opracowany na podstawie prac B+R przedsiębiorstwa. Projekt może obejmować zakup maszyn, urządzeń, budynków oraz sfinansowanie robót budowlanych związanych z budową nowego zakładu.

JAKIE KOSZTY BĘDZIE MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH NABORU?

Aktualnie nie są znane szczegółowe warunki konkursu Kredyt Technologiczny BGK. Przewidujemy jednak, że w ramach naboru w 2023 roku będzie można sfinansować analogiczne koszty, co w poprzednich naborach BGK:

Zakup nieruchomości
Zakup nieruchomości niezbędnych do wdrożenia rezultatów prac B+R.
Środki trwałe
Zakup / wytworzenie / montaż środków trwałych takich jak maszyny i urządzenia.
Roboty i materiały budowlane
Sfinansowanie robót budowlanych i zakupu materiałów niezbędnych do wdrożenia rezultatów prac B+R
Wartości niematerialne i prawne
Zakup WNiP w postaci patentów/licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Najem/dzierżawa gruntów
Koszty najmu lub dzierżawy gruntów niezbędnych do wdrożenia rezultatów prac B+R.
Inne
Usługi doradcze, koszty powiązane z patentami.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach. Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Szukasz dalszych informacji na temat aktualnych naborów w 2023 roku? Zapoznaj się z naszym harmonogramem.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 14 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiębiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza. Możesz również wysłać wiadomość bezpośrednią na adres: kontakt@ideazone.pl