[:pl]

Pozyskamy dofinansowanie dla twojego pomysłu

O nas

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego. Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. W szczególności, specjalizujemy się w projektach dotyczących wdrażania innowacji, prac B+R, IT oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Do czerwca 2017 r. dla naszych klientów pozyskaliśmy łącznie ponad 130 mln PLN dofinansowania.

Zaangażowanie
Wierzymy, że zaangażowanie jest podstawą sukcesu każdego projektu, a Państwa sukces to nasz cel. Pracujemy z pasją i ma to odzwierciedlenie w naszych rezultatach.
TERMINOWOŚĆ
Wiemy, że czas to pieniądz, dlatego stosujemy metodyki zarządzania projektami skoncentrowane na dostarczaniu właściwych produktów na czas. Wykorzystujemy metodykę agile i proaktywnie zarządzamy ryzykiem opóźnień.
JAKOŚĆ
Dbamy o jakość każdego produktu. Dążymy do tego, aby pierwsza wersja była jak najbliższa finalnej. Wiemy jak ważne dla spełnienia oczekiwań jest rzetelne poznanie Państwa potrzeb. Proponujemy najkorzystniejsze relacje jakości do ceny.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Dofinansowania UE

Jesteśmy ekspertami w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków Unii Europejskiej na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, tworzenie i zakup systemów IT, promocję eksportu oraz ochronę praw własności intelektualnej. W obecnej perspektywie 2014-2020 mamy ponad 91% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania dla naszych Klientów.

ZAKUP SYSTEMÓW IT

W tym systemów do świadczenia e-usług, aplikacji mobilnych, a także systemów obsługujących technologie AR i VR

INNOWACJE

Wprowadzanie nowych produktów, usług, procesów na skalę krajową, międzynarodową, światową

BADANIA I ROZWÓJ

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad nowymi produktami, usługami, technologiami

INTERNACJONALIZACJA

Promocja eksportu poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, ekspansja na nowe rynki zagraniczne

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Patenty i prawa ochronne wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii lub zwiększania mocy istniejących, modernizacja energetyczna obiektów

BIZNES PLANY I MODELOWANIE FINANSOWE

Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa rynkowego i finansowego dla biznesu. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz dokumentację inwestycyjną służącą pozyskaniu inwestorów. Tworzymy kompleksowe, szyte na miarę biznesplany dla projektów i przedsięwzięć biznesowych lub społecznych oraz modele finansowe o różnych poziomach szczegółowości. Przeprowadzamy analizy rynkowe i finansowe, ewaluacje projektów inwestycyjnych, analizy dostępności środków unijnych oraz opracowujemy studia wykonalności projektów inwestycyjnych i R&D. Oferujemy również pomoc przy nietypowych wyzwaniach doradczych i analitycznych.

BIZNESPLANY

Projektów i przedsięwzięć, do celów inwestycyjnych, pozyskania finansowania z banku i na użytek indywidualny

MODELOWANIE FINANSOWE

Na potrzeby finansowania inwestycji oraz ogólnej projekcji

DOKUMENTY INWESTYCYJNE

Do wsparcia procesu inwestycyjnego po stronie inwestora i firmy poszukującej finansowania

STUDIA WYKONALNOŚCI

Projektów innowacyjnych, rozwojowych, B+R, IT

ANALIZY RYNKU

W tym analizy potrzeb, popytu, konkurencji, trendów rynkowych

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Modelowanie zgodnie z metodykami BPMN, lean i agile

Usługi IT

Obsługa IT to kolejna pozycja naszej gamy usług dla biznesu. W szczególności tworzymy specyfikacje i prototypy aplikacji, prowadzimy optymalizacje użyteczności oraz zajmujemy się programowaniem aplikacji internetowych spełniających funkcje biznesowe.

PROTOTYPOWANIE APLIKACJI
Doceniamy znaczenie punktu wyjścia dla sukcesu projektu, dlatego zaczynamy od dokładnego poznania potrzeb Klienta i odzwierciedlenia ich w postaci specyfikacji funkcjonalno-technicznych i klikalnego prototypu. Kładziemy nacisk na funkcjonalności generujące największą wartość dodaną i optymalizujemy system pod kątem maksymalizacji korzyści. Przygotowujemy specyfikacje przekładając logikę biznesu na logikę technicznych rozwiązań. Skupiamy się na optymalizacji użyteczności jeszcze przed rozpoczęciem prac programistycznych. Pozwala nam to minimalizować koszty spełnienia oczekiwań naszych Klientów.
OPTYMALIZACJA USABILITY
Tworzymy systemy, które są maksymalnie intuicyjne w użytkowaniu. Pozwala to kreować rozwiązania, których funkcjonalności są w pełni wykorzystywane przez użytkowników, owocując ich uznaniem i transakcyjnością. Aby było to możliwe, w czasie projektów pozostajemy w kontakcie z odbiorcami poprzez zaangażowanie ich w testy użyteczności aplikacji. Prowadzimy testy jednostkowe i integracyjne na poszczególnych etapach projektu oraz audyty na poziomie prototypów i gotowych rozwiązań.
PROGRAMOWANIE
Naszą specjalnością są aplikacje internetowe i mobilne realizujące zaawansowane funkcje biznesowe. Tworzymy również systemy transakcyjne wspierające procesy o zróżnicowanym stopniu złożoności oraz wdrażamy rozwiązania klasy Enterprise. Korzystamy z różnorodnych technologii dopasowując je do diagnozowanych potrzeb projektu, m.in.; - Java Enterprise Edition w kombinacji ze Spring 3 - Python + Django, PHP (Zend, Yii), Grails, Play Framework - HTML, XHTML, JavaScript, ExtJS - Java, C/C++ Korzystamy zarówno z rozwiązań komercyjnych jak i opensource. - Java Enterprise Edition in conjunction with the Spring framework 3 - Python + Django, PHP (Zend, Yii), Grails, Play Framework - HTML, XHTML, JavaScript, ExtJS - Java, C/C++

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Adres

  Ideazone Sp. z o. o.

  Pileckiego 67, III p.
  02-781 Warszawa
  NIP: 524-268-98-64

  Fax 22 398 45 10
  ideazone@ideazone.pl

  Kontakt

  Marcin

  +48 502 184 926

  Paweł

  +48 510 064 461

  [:]