[:en]

We will obtain funding for your idea

About Us

We are team of experts in investment and business advisory services. We offer support in acquiring EU funded grants intended for 2014-2020 perspective. We specialize in R&D, IT, internationalization projects. Until June 2017 we received over 130 m PLN of grants on our client’s behalf.

COMMITMENT
We believe that commitment is the foundation for every project’s success and your success we consider our goal. We work with great passion which reflects in our results.
PUNCTUALITY
“Time is money”, therefore we use the most effective project management methodologies focused on delivering a complete product on time. We built agile IT systems with proactive use of the risk-of-delays management.
QUALITY
We care about every product’s highest quality. Recognition of client’s needs sets our priority as we solicit to provide first product version possibly closest to the final one. We guarantee value for money.

What We do

EU Funding

Our experts are specialists in acquiring EU funded grants in 2014-2020 perspective intended for supporting innovations, R&D works and the digital economy.

ZAKUP SYSTEMÓW IT

W tym systemów do świadczenia e-usług, aplikacji mobilnych, a także systemów obsługujących technologie AR i VR

INNOWACJE

Wprowadzanie nowych produktów, usług, procesów na skalę krajową, międzynarodową, światową

BADANIA I ROZWÓJ

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad nowymi produktami, usługami, technologiami

INTERNACJONALIZACJA

Promocja eksportu poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, ekspansja na nowe rynki zagraniczne

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Patenty i prawa ochronne wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii lub zwiększania mocy istniejących, modernizacja energetyczna obiektów

BUSINESS PLANS AND FINANCIAL MODELING

Ideazone provides wide scope of advisory and other business-related services. We carry business, market and financial analysis. We create complex, tailor-made business plans and financial models on different level of specificity. We evaluate investment projects, analyze funding options and study feasibility. Flexible approach to unique advisory or analytic challenges is also within our capacity.

BIZNESPLANY

Projektów i przedsięwzięć, do celów inwestycyjnych, pozyskania finansowania z banku i na użytek indywidualny

MODELOWANIE FINANSOWE

Na potrzeby finansowania inwestycji oraz ogólnej projekcji

DOKUMENTY INWESTYCYJNE

Do wsparcia procesu inwestycyjnego po stronie inwestora i firmy poszukującej finansowania

STUDIA WYKONALNOŚCI

Projektów innowacyjnych, rozwojowych, B+R, IT

ANALIZY RYNKU

W tym analizy potrzeb, popytu, konkurencji, trendów rynkowych

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Modelowanie zgodnie z metodykami BPMN, lean i agile

IT Services

We specialize in creating lightweight web applications, implementing advanced business features. We also provide specifications and applications prototypes as well as feasibility studies.

App prototyping
We consider starting point crucial from a success perspective. Therefore, we work to recognize, define and understand your needs. We start by creating a technical specification, which translates business logic into a technical solution. On this basis, we build clickable mock-ups to optimize the service utility and usability before we start programming. We are also focusing on functionalities with greatest added value. Due to these methods, we are able to minimize cost our clients are bearing for their needs fulfilment
Usability optimization
We create solutions which will be use intuitionally. We incorporate design strategies that will direct the user exactly to the place where he should be. Such solutions result in development of fully accessible functionalities, greater user satisfaction and finally in increased transaction numbers. By engaging end users to the usability tests during the creation process, we stay in touch with the current market needs. Moreover, we run unit and integration tests of the prototyped application and audits of finished websites and solutions for further usability improvement.
Programming
We specialize in creating web and mobile applications, implementing advanced business features on a wide scale. We also build transactional systems to support business processes of different complexity level and implement enterprise-class solutions. Technologies, we use are tailored to the specific needs of the project. We enroll commercial solutions as well as opensource class; - Java Enterprise Edition in conjunction with the Spring framework 3 - Python + Django, PHP (Zend, Yii), Grails, Play Framework - HTML, XHTML, JavaScript, ExtJS - Java, C/C++

Contact Us

  Adres

  Ideazone Sp. z o. o.

  Pileckiego 67, III p.
  02-781 Warszawa
  NIP: 524-268-98-64

  Fax 22 398 45 10
  ideazone@ideazone.pl

  Kontakt

  Marcin

  +48 502 184 926

  Paweł

  +48 510 064 461

  [:]