Dotacje na eksport 2022 - działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

NABÓR ZAKOŃCZONY (Internacjonalizacja MŚP)

Dotacje na rozwój ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej!

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY UMÓW KONSULTACJE

Sfinansuj ekspansję zagraniczną Twojej firmy!

NABÓR ZAKOŃCZONY:
Już w maju 2022 roku zostanie uruchomiony nowy konkurs PARP dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. W nowym konkursie możesz otrzymać nawet 900 000 PLN dotacji na promocję i udział w targach, zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi doradcze, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wejścia z produktem lub usługą na rynki zagraniczne! Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do MŚP prowadząych działalność na terenie województw Polski Wschodniej. Weryfikacja warunku odbywa się poprzez weryfikację wpisu potwierdzoną w KRS najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W celu ubiegania się o dotacji na eksport i targi nie jest już konieczne jest spełnienie kryterium przychodowego. Twoja firma musi jednak posiadać stabilne przychody oraz środki finansowe na zrealizowanie projektu.

Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trzykrotność wskaźnika EBITDA musi być większa od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania. Wskaźnik EBITDA dla danego roku obliczany jest jako suma zysku operacyjnego przed odliczeniem podatków i odsetek oraz amortyzacji

Jaki jest cel naboru?

Nowy nabór na eksport rozpocznie się na przełomie w maju 2022 roku. Zakończenie planowane jest na 5 czerwca 2022 roku. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji na eksport?

W ramach naboru Internacjonalizacja MŚP można wnioskować nawet o 900 tys. PLN dofinansowania! Poziom dofinansowania (refundacji wydatków) to nawet 85% w ramach Pomocy de minimis! Możesz otrzymać dofinansowanie na promocję eksportu na nowych rynkach zagranicznych. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest szeroki począwszy od kosztów promocji na targach, po usług doradcze i szkoleniowe.

Targi i misje
Udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Możesz sfinansować wynajem stoiska wraz z wyposażeniem, podróże służbowe i noclegi pracowników.
Materiały promocyjne
W ramach dotacji możesz sfinansować koszty zakupu i wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych eksportowanego produktu.
Środki trwałe i WNiP
Możesz sfinansować zakup środków trwałych i Wartości niematerialne i prawne w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działąlności (do kwoty 300 tys. zł).
Usługi doradcze i szkolenia
Możesz sfinansować usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych (do 30 tys. zł).
Badania i testy
Badania i testy techinczne, fizyczne, chemiczne lub biologiczne produktów przeznaczonych do internacjonalizacji.
Inne
Dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczenia projektowanie procesów technologicznych lub logistycznych.

Dowiedz się więcej o dotacjach na eksport w 2022 roku.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.