Dotacje na eksport: 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP

Dotacje na rozwój ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Sfinansuj ekspansję zagraniczną Twojej firmy!

Do końca roku trwa nowy konkurs dla przedsiębiorców w Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Możesz otrzymać nawet 800 000 PLN dofinansowania na sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów / usług firm MŚP! Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór Internacjonalizacja MŚP MŚP prowadzące działalność na terenie województw Polski Wschodniej. Weryfikacja warunku odbywa się poprzez weryfikację wpisu potwierdzoną w KRS najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W celu ubiegania się o dofinansowanie konieczne jest spełnienie kryterium przychodowego. W przynajmniej jednym roku w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosków twoja firma musi osiągnąć przychody ze sprzedaży powyżej 200 tys. PLN, w tym przychody powyżej 100 tys. PLN ze sprzedaży produktu/uslugi, którego dotyczy internacjonalizacja.

Jaki jest cel naboru?

Nowy nabor rozpocznie się już 18 października 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 22 grudnia 2021 roku. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach naboru Internacjonalizacja MŚP można wnioskować nawet o 800 tys. PLN dofinansowania! Poziom dofinansowania (refundacji wydatków) to nawet 85% w ramach Pomocy de minimis! Możesz otrzymać dofinansowanie na sfinansowanie finansowanie projektów polegających na internacjonalizacji produktów i usług. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest szeroki począwszy od kosztów promocji zagranicznej, po usług doradcze i szkoleniowe.

Targi i misje
Udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Możesz sfinansować wynajem stoiska wraz z wyposażeniem, podróże służbowe i noclegi pracowników.
Materiały promocyjne
W ramach dotacji możesz sfinansować koszty zakupu i wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych eksportowanego produktu.
Środki trwałe i WNiP
Możesz sfinansować zakup środków trwałych i Wartości niematerialne i prawne w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działąlności (do kwoty 150 tys. zł).
Usługi doradcze i szkolenia
Możesz sfinansować usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych (do 30 tys. zł).
Badania i testy
Badania i testy techinczne, fizyczne, chemiczne lub biologiczne produktów przeznaczonych do internacjonalizacji.
Inne
Dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczenia projektowanie procesów technologicznych lub logistycznych.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach – od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.