Dotacje na innowacje MŚP - województwo Łódzkie

Działanie II.3.1. Innowacje w MŚP

Dotacje na wdrożenie innowacji przez MŚP z województwa łódzkiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Działanie II.3.1. Innowacje w MŚP - dotacje na wdrożenie B+R i innowacji przez MŚP z woj. łódzkiego

Już w 29 grudnia 2022 roku rozpocznie się nowy nabór organizowany w ramach RPO Łódzkie na projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R oraz innowacji w przedsiębiorstwach. Wsparcie będą mogły otrzymać przedsiębiorcy MŚP posiadające oddział lub siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zakończenie naboru planowane jest na 18 stycznia 2023 r.  Nabór nie może zostać skrócony, kolejność złożenia wniosków o dofinansowanie nie będzie miała znaczenia. Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie

Wsparcie w ramach naboru Innowacje MŚP mogą otrzymać 2 typy projektów. Pierwszy typ to wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy, które zostały zlecone, wykonane samodzielnie lub zakupione przez przedsiębiorcę. Drugim typem projektu jest wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Wdrażana innowacja musi stanowić nowość co najmniej na poziomie firmy. Dodatkowo premiowane będą jednak innowacje wyższego poziomu, tj. nowość na poziomie regionu lub kraju.

Wysokość dofinansowania

Poziom refundacji kosztów uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wyboru formy finansowania (należy wybrać jedną z dwóch poniższych). Wydatki w ramach pomocy publicznej dofinansowane są od 55% (w przypadku firm mikro i małych) do 45% (średnie przedsiębiorstwa). W przypadku chęci sfinansowania projektu w ramach pomocy de minimis poziom dofinansowania wynosi 85%, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa (do limitu 200 000 EUR).

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego. Na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca musi posiadać stosowny wpis w CEIDG/KRS. O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorstwo z dowolnej branży. W celu ubiegania się o dofinansowanie Twoja firma musi wykazać zdolność finansową do sfinansowania inwestycji. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach naboru można sfinansować koszty związane z wdrożeniem rezultatów prac B+R lub wdrożeniem innowacji. W ramach dotacji można sfinansować koszty zakupu środków trwałych, WNiP,  a także zakup rozwiązań teleinformatycznych. Wydatki projektowe muszą zostać poniesione maksymalnie do dnia 31.12.2023 roku.

Środki trwałe
Zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu oraz urządzeń.
Wartości Niematerialne i Prawne
WNiP związane z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja patentów, licencji lub know-how)
Rozwiązania informatyczne
Sprzęt informatyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencją WNiP.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.