Dotacje na innowacje cyfrowe - Szybka Ścieżka NCBR

Działanie 1.1.1. Szybka Ścieżka - Innowacje cyfrowe

Dotacje B+R na realizację projektów w obszarze innowacji cyfrowych!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Działanie 1.1.1. Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe - dotacje na projekty B+R w obszarze cyfryzacji

Już w 19 października 2022 roku rozpocznie się nowy nabór w NCBR na projekty badawczo rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Wsparcie będą mogły otrzymać przedsiębiorcy oraz konsorcja MŚP z jednostkami naukowyki z całej Polski. Zakończenie naboru planowane jest na 4 listopada 2022 r. Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonych prac B+R. Projekty, realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa, które przewidują realizację badań przemysłowych mogą liczyć nawet na refundacje na poziomie 80%. W przypadku prac rozwojowych poziom dofinansowania wynosi 60%. Dofinansowane mogą być również tzw. prace przedwdrożeniowe, na które można uzyskać nawet 90% dofinansowania w ramach pomocy de minimis.

W przypadku przedsiębiorców średnich i dużych maksymalne dofinansowanie wyniesie odpowiednio: 75% / 65% (badania przemysłowe); 50% / 40% (prace rozwojowe) oraz 90% (prace przedwdrożeniowe).

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów składających się z przedsiębiorców i jednostek naukowych. O dofinansowanie mogą starać się firmy z całej Polski, w tym przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorstwo z dowolnej branży. W celu ubiegania się o dofinansowanie Twoja firma musi wykazać zdolność finansową do sfinansowania inwestycji. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach naboru można sfinansować koszty związane z prowadzeniem prac B+R. W ramach dotacji można sfinansować koszty amortyzacji środków trwałych i WNiP niezbędnych do prowadzenia badań, wynagrodzenia personelu B+R oraz zakup wyposażenia materiałów oraz wyposażenia laboratoryjnego. Istnieje również możliwość sfinansowania podwykonastwa. 

Amortyzacja ŚT i WNiP
Amortyzacja środków trwałych i WNiP, w czasie jakim są wykorzystywane do prac B+R.
Wynagrodzenia
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego do prac B+R.
Wyposażenie i materiały
Zakup wyposażenia laboratoryjnego i materiałów niezbędnych do prac B+R (m.in. urządzenia, maszyny, komputery, materiały)
Podwykonawstwo
Koszty zlecenia prac B+R zewnętrznemu podmiotowi (max. 60% kosztów prac B+R).
Koszty ogólne
M.in. kadra zarządzająca, koszty administracyjne, wynajem biura - ryczałt w wysokości 25% budżetu
Koszty przedwdrożeniowe
Koszty niezbędne do wdrożenia rezultatów prac B+R (m.in. certyfikacja, końcowe testy, dokumentacja).

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.