Usprawnij Zarządzanie pomysłami w twojej firmie z Ideazone

Zarządzanie pomysłami

JAK TWORZYMY DOBRY KLIMAT DO IDEACJI POMYSŁÓW

Pomysły, które mogą dać początek innowacjom, mogą pochodzić zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji. Pomysłodawcą może być każdy bez względu na zajmowane stanowisko, staż, doświadczenie, stopień związania z firmą czy obszar specjalizacji. W opracowanie i realizację wdrożenia innowacji mogą zaangażować się osoby, które nigdy się nie spotkały, mówią w różnych językach, funkcjonują w różnych strefach czasowych. Zarządzanie innowacjami jest więc wielowymiarowe i w praktyce najlepiej sprawdzają się elastyczne i proste w obsłudze narzędzia informatyczne. Wdrożenie skutecznego systemu do zarzadzania pomysłami wymaga również wiele pracy nad zmianą świadomości pracowników oraz optymalizacji przepływu informacji w organizacji.

Wyznaczaj cele lub wyzwania
Upewnij się, czy wszyscy w organizacji tak samo rozumieją innowacyjność. Wyznaczaj możliwie sprecyzowane i konkretne problemy
Zbieraj pomysły
Zbieraj pomysły od możliwie szerokiego grona pracowników. Rozwiązanie kluczowych problemów mogą przynieść pomysły osób z innych działów oraz części organizacji
Motywuj pracowników
Motywuj i nagradzaj pracowników. Badania pokazują, że największa satysfkacja nie zawsze przychodzi z nagród pienięznych, dla wielu liczy się publiczna grafyfikacja
Promuj współpracę
Stwórz przestrzeń do wymiany pomysłów. Badania pokazują, że większość pomysłów i współpraca pracowników zachodzi poza spotkaniami.
Wybieraj, testuj i waliduj pomysły
Daj pracownikom realne narzędzia do wykazania się kreatywnością. Zaplanuj środk potrzebne na skuteczne dopracowanie i walidację pomysłu.
Promuj innowatorów
Nagradzaj najlepszych, pamiętaj jednak o wyróżnieniach dla pozostałych pracowników. Scenariusz "wygrany bierze wszystko" może demotywować zespół do uczestnictwa.
Komunikuj efekty
Dawaj feedback do wszystkich pomysłów. Informuj co się dzieje z pomysłami. Zachęcaj również do uczenia się z porażek zamiast karania za nie.
Usprawnij proces
Monitoruj skuteczność procesu, jakość pomysłów oraz końcowe rezultaty
Wykorzystaj nowoczesne rozwiązania IT
Aby, wdrożyć i utrzymać standardy zarządzania pomysłami rozważ wykorzystanie systemu do zarzadzania innowacjami oraz wiedzą w organizacji.

Czy twoja strategia zakłada wdrażanie innowacji?

Innowacyjność wynika m.in. z wewnętrznej chęci, czyli aspiracji zespołu i zarządzających do wdrażania nowości. Jeśli chcemy systematycznie wdrażać innowacje to powinniśmy założyć, iż będą stanowić jeden z filarów strategii organizacji.  Bez uwzględnienia w strategii rozwoju aspektu innowacji, co jakiś czas możemy przy okazji innych działań wprowadzać nowości w naszych procesach lub produktach. Nie będziemy jednak w pełni wykorzystywać potencjału drzemiącego w organizacji. Ze strategii organizacji wynika alokacja zasobów organizacji, niezbędnych do konsekwentnego wdrażania innowacji. Z niej wynikają również konkretne cele i działania ustalane z poszczególnymi zespołami i pracownikami. Zarządzanie innowacjami odnosi się do wielu elementów strategii. Obejmuje ona zarówno rozwój produktów, technologii, procesów, organizaci pracy, jak i sposobów dotarcia do klientów.

System Innovationcast

Przygotowujemy firmy do wdrożenia InnovationCast. Jest to uniwersalne, lekkie narzędzie do zarządzania innowacyjnością. System dopasowuje się do organizacji, jej otoczenia i warunków, w których funkcjonuje. InnovationCast wspiera innowacyjność wykorzystując potencjał konkretnej organizacji. Analizujemy model biznesowy i sposób funkcjonowania  twojej firmy. Następnie identyfikujemy potrzeby w zakresie wsparcia zarządzania innowacyjnością. Na tej podstawie odpowiednio projektujemy procesy innowacyjne.

Poznaj funkcjonalności Innovationcast