Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY (Elektromobilność)

Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacje tankowania wodoru 2022

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY UMÓW KONSULTACJE

Dotacje na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Już 7 stycznia 2022 rozpocznie się nowy konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym możesz otrzymać nawet 20 mln PLN dofinansowania na sfinansowanie kosztów budowy / rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Możliwe jest również sfinansowanie stacji tankowania wodoru. Konkurs będzie trwał tylko do 31 marca 2022 roku. Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od mocy ogólnodostępnej stacji ładowania. Projekty budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru lub stacji ładowania pojazdów, w której co najmniej jeden punkt pozwala na świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy powyżej 150 kW mogą otrzymać nawet 50% dofinansowania.

Projekty, w których co najmniej jeden punkt umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy pomiędzy 50 kW a 150 kW mogą otrzymać do 30% dofinansowania.

Dofinansowanie to może zostać zwiększone do poziomu 45% pod warunkiem zlokalizowania stacji w gminie, która spełnia co najmniej 1 z poniższych warunków: liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 osób, zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych lub na 1000 mieszkańców przypadało poniżej 400 pojazdów samochodowych. Premia nie ma zastosowania dla projektów usytuowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest między innymi do przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województw całej Polski. O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorstwo z dowolnej branży. W celu ubiegania się o dofinansowanie twoja firma musi wykazać zdolność finansową do sfinansowania inwestycji. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach naboru można otrzymać nawet do 20 mln PLN dofinansowania! Poziom dofinansowania (refundacji wydatków) to nawet 50%! Możesz przeznaczyć środki na zakup stacji ładowania, wykonanie instalacji, robót budowlanych, wykonanie projektów technicznych i inne koszty powiązane bezpośrednio z realizacją inwestycji.

Środki trwałe
Koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE
Raty i opłaty leasingowe
część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru.
Koszty powiązane z montażem stacji
Możesz sfinansować koszty montażu i robót budowlanych oraz koszty instalacji przyłączeniowej stacji ładowania pojazdów.
Dokumentacja techniczna, nadzór i testy
Możesz sfinansować koszty dokumentacji technicznej, koszty nadzoru inwestorskiego, a także koszty testów i odbiorów (o ile zwiększają wartość środków trwałych).
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji projektu (inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług).
Wartości niematerialne i prawne
Możesz sfinansować nabycie wartości niematerialnych i prawnych lub koszty ich wytworzenia we własnym zakresie.

Dowiedz się więcej

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.