Dotacje z ZUS na poprawę BHP w 2022 roku

NABÓR ZAKOŃCZONY (Dotacje z ZUS w 2022 roku)

Dofinansowanie na urządzenia i sprzęt służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY UMÓW KONSULTACJE

Sfinansuj wydatki na poprawę BHP w Twojej firmie!

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Już w czerwcu 2022 roku zostanie rozpoczęty nowy nabór ZUS na poprawę BHP. W nowym konkursie możesz otrzymać nawet 300 000 PLN dotacji na urządzenia i sprzęt służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w twojej firmie! Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Do kogo skierowany jest nabór?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z całej Polski, które nie zalegają ze składkami ZUS oraz podatkami. Do konkursu nie może przystąpić firma, która ubiega się o kolejne dofinansowanie na BHP przed upływem 3 lat od wypłaty ostatniej dotacji. Dla uzyskania dofinansowania należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk w firmie, które będą uzasadniać zaplanowane wydatki inwestycyjne. Projekt nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Jaki jest termin naboru?

Nowy nabór na dotacje z ZUS rozpocznie się w czerwcu 2022 roku. Jego zakończenie planowane jest na 8 lipca 2022 roku

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji na poprawę BHP?

W ramach naboru ZUS na poprawę BHP można wnioskować nawet o 300 tys. PLN dofinansowania! Poziom dofinansowania (refundacji wydatków) to nawet 80%! Dofinansowaniu podlegają działania inwestycyjne i doradcze, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych z obszaru BHP.

Bezpieczeństwo BHP
Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
Urządzenia ochronne
Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną.
Oświetlenie
Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
Ochrona powietrza
Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
Praca na wysokości
Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
Inne
Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ochronie przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.