Dotacje na cyfryzację w 2022 roku dla MŚP z woj. łódzkiego

NABÓR ZAKOŃCZONY (Dotacje na cyfryzację MŚP z woj. łódzkiego)

Dotacje na technologie IT, sprzęt informatyczny i oprogramowanie dla MŚP z województwa Łódzkiego!

SPRAWDŹ AKTUALNE NABORY UMÓW KONSULTACJE

Sfinansuj cyfryzację i inwestycje w IT Twojej firmy!

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Na przełomie maja i czerwca 2022 roku zostanie uruchomiony nowy konkurs dla przedsiębiorców MŚP z województwa Łódzkiego. Możesz otrzymać dofinansowanie wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej Twojej firmy, w tym zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz innych technologii wykorzystujących technikę cyfrową. Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do MŚP prowadzących działalność na terenie województwa Łódzkiego (siedziba lub oddział). Weryfikacja warunku odbywa się poprzez weryfikację wpisu potwierdzoną w KRS najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W celu ubiegania się o dotacji na cyfryzację konieczne jest posiadanie siedziby lub oddziału na terenie województwa łódzkiego. Warunkiem ubiegania się o środki jest spadek obrotów w firmie w okresie 01.07-31.12.2020 w stosunku do 01.07.2019 – 31.12.2019. Twoja firma powinna posiadać stosowny potencjał finansoway na dzień 31.12.2019.

Jaki jest cel naboru?

Nowy nabór na cyfryzację MŚP w województwie łódzkim rozpocznie się na przełomie II i III kwartału 2022 roku. Celem konkursu jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19.
Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na udzielenie wsparcia MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 oraz podniesienia ich konkurencyjności dzięki inwestycjom w TIK, cyfryzację oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną.

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji na cyfryzację?

Budżet konkursu wynosi ponad 46 mln PLN! Poziom dofinansowania (refundacji wydatków) wyniesie nawet 85%! Maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 200 tys. EUR. Możesz otrzymać dofinansowanie na technologie IT wspierające transformację cyfrową i energetyczną Twojego przedsiębiorstwa. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest szeroki począwszy od kosztów zakupu sprzętu komputerowego, po specjalistyczne oprogramowanie.

Sprzęt informatyczny
Możliwość zakupu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych takich jak sprzęt komputerowy, serwery, sprzęt telekomunikacyjny.
Licencje na oprogramowanie
Możliwość zakupu specjalistycznego oprogramowania, w tym licencje na gotowe systemy.
Oprogramowanie na zamówienie
Możliwość sfinansowania zakupu oprogramowania (WNiP) stworzonego na zamówienie.
Technologie TIK
Możesz sfinansować zakup innych technologii wykorzystujących technikę cyfrową.
Inwestycje w efektywność energetyczną
Możliwość sfinansowania inwestycji prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.
Inne
Dodatkowe koszty prowadzące do transformacji cyfrowej oraz zwiększające ekologiczność przedsiębiorstwa.