Dotacje na inwestycje MŚP z woj. śląskiego w 2023

Działanie 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Dotacje na inwestycje dla firm z woj. śląskiego w 2023 roku!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (RPO Śląskie 2021-2027)

Szukasz finansowania dla Twojej firmy? Już w maju i we wrześniu 2023 roku zostanie ogłoszony nowy nabór na wsparcie na rzecz transformacji sektora MŚP z województwa śląskiego, w tym m.in. na automatyzację produkcji. Interesuje Cię nasza oferta usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie

W ramach działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji o wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony będzie od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mikro i małe mogą otrzymać refundację do 50% kosztów kwalifikowalnych. Refundacja w przypadku firm średnich wyniesie do 40% kosztów kwalifikowalnych. Wartość kwoty dofinansowania dla poszczególnych naborów jest następująca:

  • Nabór na makroinwestycje: minimalne dofinansowanie 5 mln PLN
  • Nabór na mikroinwestycje: minimalne dofinansowanie 500 tys. PLN, max. dofinansowanie 2 mln PLN.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do szerokiego katalogu odbiorców. Beneficjentami pomocy mogą być przedsiębiorstwa MŚP z województwa śląskiego, realizujące projekt na terenie następujących podregionów: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki. Ze wsparcia będą wykluczone projekty zlokalizowane na terenie podregionu częstochowskiego.

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe warunki konkursu. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami w ramach dotacji będzie można sfinansować zakup środków trwałych (np. maszyny, komputery, sprzęt i urządzenia) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup licencji na oprogramowanie i systemy informatyczne).

Środki trwałe
Zakup maszyn, urządzeń i komputerów.
WNiP
Zakup licencji na oprogramowanie i systemy informatyczne

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza. Możesz również wysłać wiadomość bezpośrednią na adres: kontakt@ideazone.pl