Dofinansowania - Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością - Ideazone

Archive

ZAKUP SYSTEMÓW IT

W tym systemów do świadczenia e-usług, aplikacji mobilnych, a także systemów obsługujących technologie AR i VR

Read More..

INNOWACJE

Wprowadzanie nowych produktów, usług, procesów na skalę krajową, międzynarodową, światową

Read More..

BADANIA I ROZWÓJ

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad nowymi produktami, usługami, technologiami

Read More..

INTERNACJONALIZACJA

Promocja eksportu poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, ekspansja na nowe rynki zagraniczne

Read More..

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii lub zwiększania mocy istniejących, modernizacja energetyczna obiektów

Read More..