DOFINANSOWANIA UE - Ideazone - Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością

DOFINANSOWANIA UE

Dofinansowania na B+R

Wsparcie w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla MSP. Przyznawane przez NCBiR na realizacje projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, wpisujące się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Maksymalna wartość wsparcia projektu wynosi 20 mln euro. Poziom dofinansowania badań przemysłowych wynosi do 80%, a w przypadku prac rozwojowych, do 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Nabór prowadzony w trybie ciągłym do końca 2015 roku.

Tworzenie instalacji demonstracyjnej

Wsparcie w ramach działania 1.1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców. Przyznawane przez NCBiR na realizacje projektów, które obejmują prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Proponowane projekty muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Maksymalna wartość wsparcia projektu wynosi 15 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Najbliższy nabór zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku.

Odnawialne źródła energii

W nowej perspektywie przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w dwóch obszarach powiązanych z odnawialnymi źródłami energii:

– Pierwszy z nich jest modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.
– Drugim jest współfinansowanie inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia moc jednostek wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej.

Poziom dofinansowania wyniesie nawet do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Terminy konkursów oraz dostępność środków uzależniona jest od województwa, w którym będzie realizowany projekt. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Studia wykonalności na projekty IT B+R

Przygotowywanie Studiów wykonalności na projekty B+R lub projekty informatyczne (w tym projekty obejmujące uruchomienie e-usług publicznych). Oferta obejmuje przygotowanie części analitycznej, technicznej, finansowej, prawnej oraz biznesowej studium wykonalności, w zakresie modelowanie procesów biznesowych, opracowania modelu udostępniania i przetwarzania danych, czy też kwestie związane ze zapewnieniem interoperacyjności systemu.