DOFINANSOWANIA UE - Ideazone - Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością

DOFINANSOWANIA UE

Dofinansowania na B+R

Wsparcie w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla MSP. Przyznawane przez NCBiR na realizacje projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, wpisujące się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Maksymalna wartość wsparcia projektu wynosi 20 mln euro. Poziom dofinansowania badań przemysłowych wynosi do 80%, a w przypadku prac rozwojowych, do 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Nabór prowadzony w trybie ciągłym do końca 2017 roku.

Stworzenie prototypów gier

Wsparcie w ramach sektorowego działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „GameInn" dla przedsiębiorców. Przyznawane przez NCBiR na realizacje projektów, które obejmują prace rozwojowe nad stworzeniem prototypów gier, w tym silników i innych narzędzi do ich tworzenia. Proponowane projekty muszą wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Maksymalna wartość wsparcia projektu wynosi 15 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Najbliższy nabór zostanie ogłoszony w II kwartale 2018 roku.

Zakup systemów informatycznych

W ramach programów regionalnych można uzyskać wsparcie na zakup systemów informatycznych (aplikacji webowych i mobilnych) oraz zakup baz danych, wraz z ich wdrożeniem.

Najbliższy konkurs zaplanowano na grudzień 2017 (województwo śląskie – konieczność posiadania siedziby lub oddziału na terenie województwa). Maksymalny poziom dofinansowania to 50%, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln PLN

Studia wykonalności na projekty IT B+R

Przygotowywanie Studiów wykonalności na projekty B+R lub projekty informatyczne (w tym projekty obejmujące uruchomienie e-usług publicznych). Oferta obejmuje przygotowanie części analitycznej, technicznej, finansowej, prawnej oraz biznesowej studium wykonalności, w zakresie modelowanie procesów biznesowych, opracowania modelu udostępniania i przetwarzania danych, czy też kwestie związane ze zapewnieniem interoperacyjności systemu.