Innowacje - Innowacje, dotacje, zarządzanie innowacyjnością - Ideazone

Archive

Nowa Perspektywa 2021-2027

Zastanawiasz się kiedy będą dostępne nowe środki unijne dla przedsiębiorców, jakie działania będą dofinansowane oraz czy Twoja firma będzie mogła z nich skorzystać? Chcesz wiedzieć jak przygotować swoją firmę do konkursów w ramach Nowej Perspektywy aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania?

Read More..

Nowa Perspektywa 2021-2027

Zastanawiasz się kiedy będą dostępne nowe środki unijne dla przedsiębiorców, jakie działania będą dofinansowane oraz czy Twoja firma będzie mogła z nich skorzystać? Chcesz wiedzieć jak przygotować swoją firmę do konkursów w ramach Nowej Perspektywy aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania?

Read More..

Nowa Perspektywa 2021-2027

Zastanawiasz się kiedy będą dostępne nowe środki unijne dla przedsiębiorców, jakie działania będą dofinansowane oraz czy Twoja firma będzie mogła z nich skorzystać? Chcesz wiedzieć jak przygotować swoją firmę do konkursów w ramach Nowej Perspektywy aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania?

Read More..

Szczególny przypadek województwa mazowieckiego – co czeka przedsiębiorców z Warszawy w Nowej Perspektywie?

Nowa Perspektywa to nie tylko nowe programy, lecz także zmiany w sposobie przyznawania dotacji unijnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie będą nowe poziomy dofinansowań dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Czy Warszawa jako najbogatsze miasto w Polsce będzie dalej mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne? Zapraszamy do lektury.

Read More..

Nowa mapa pomocy regionalnej 2022-2027

Nowa Perspektywa to nie tylko nowe programy, lecz także zmiany w sposobie przyznawania dotacji unijnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie będą nowe poziomy dofinansowań dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach. Kto zyska, kto straci? Zapraszamy do lektury.

Read More..

Ile środków z nowego budżetu UE trafi do Polski?

W nowej perspektywie trafi do nas mniej środków z unijnego budżetu. Przyczyn jest kilka. Środki w ramach WRF przydzielane są na podstawie klucza uwzględniającego demografię i zamożność poszczególnych krajów i regionów Państw Członkowskich wspólnoty. Spadek alokacji dla Polski wynika również z niższych wpływów budżetowych UE, które zostały uszczuplone przez Brexit. W niniejszym artykule przedstawiliśmy alokację na poszczególne Programy Operacyjne oraz dokonaliśmy porównania z poprzednim budżetem UE.

Read More..

Jak zmienią się priorytety wydatkowania środków unijnych w latach 2021-2027?

Cele zawarte w nowej Umowie Partnerstwa 2021-2027 stanowią pewną kontynuację celów Polityki Spójności w poprzedniej perspektywie. W niniejszym artykule dokonaliśmy porównania alokacji między obiema perspektywami, aby ocenić w jakim stopniu zmieniają się priorytety systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Z niniejszego artykułu dowiesz się tym samym jakie typy projektów będą premiowane w nowych konkursach ogłaszanych od 2022 roku.

Read More..

Co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027

Możesz otrzymać nawet 255 000 PLN dofinansowania na sfinansowanie wdrożenia technologii cyfrowych w twojej firmie! To znakomita okazja, aby wdrożyć w twojej firmie system InnovationCast do zarządzania innowacjami wraz ze wsparciem unijnym

Read More..