Dotacje na badania i rozwój w 2022 roku

Poszukujesz finansowania na projekty B+R?

Skorzystaj z możliwości pozyskania dotacji z Programów UE zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

Czym są programy centralne?

Fundusze Europejskie są wdrażane zarówno na poziomie krajowym, poprzez instytucje znajdujące się na terenie RP, jak również na poziomie centralnym, za pośrednictwem Komisji Europejskiej. Do takich Programów należą:
Horyzont Europa: to program w zakresie badań naukowych i innowacji z budżetem wynoszącym ponad 95 mld EUR. Jednym z komponentów programu są granty i dotacje przyznawane sektorowi MŚP ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.
EIC Accelerator: stanowi część programu Horyzont. Program ten jest skierowany do MŚP z różnych dziedzin gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem startupów. Z programu można sfinansować przełomowe technologie znajdującej we wczesnej fazie rozwoju.
Program LIFE – program skupiający się na finansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i przeciwdziałaniu/adaptacji do zmian klimatu. W ramach instrumentu wsparcie mogą uzyskać kraje członkowskie i regiony, jak również przedsiębiorcy realizujący projekty z zakresu ochrony przyrody.
Inne: takie jak Kreatywna Europa (Wsparcie finansowe dla sektora kulturowego i kreatywnego) oraz COSME (system gwarancji i pożyczek dla sektora finansowego).

Grant PARP na przygotowanie wniosków do programów centralnych.

W ramach naboru krajowego „Granty na Eurogranty” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości możesz sfinansować koszty przygotowawcze złożenia Twojego projektu do programów Horyzont, EIC Accelerator i LIFE. Dofinansowanie jest przyznawane w formie grantu o max. wysokości 280 060 PLN z zerowym wkładem własnym. Grant możesz przeznaczyć m.in. na sfinansowanie usług doradczych, opracowanie studium wykonalności oraz poszukiwanie partnerów do projektu.

Jakie koszty możesz sfinansować w ramach „Granty na Eurogranty”?

Usługi doradcze
Koszt kompleksowych usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu do jednego z Programów UE.
Studium wykonalności
Koszt opracowania studium wykonalności projektu na potrzeby aplikowania do Programu UE.
Przygotowanie wniosku
Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z prezentacją na panel ekspertów do Programu UE.
Koszt tłumaczeń
Koszt tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby Programu UE.
Organizacja spotkań
Koszt podróży służbowych i noclegów w związku z organizacją spotkań z partnerami projektu.
Wynagrodzenia
Koszt wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces planowania projektu do Programu UE;

Dowiedz się więcej o możliwości aplikowania do programu KE z grantem PARP

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat Nowej Perspektywy finansowej 2021-2027.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości w naszym fomularzu.