Dotacje na prace B+R dla MŚP z woj. lubelskiego w 2023

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Dotacje na B+R i wdrożenie innowacji dla firm z woj. lubelskiego w 2023 roku!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE

1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (RPO Lubelskie 2021-2027)

Już w kwietniu 2023 roku rozpocznie się nowy nabór w województwie lubelskim na projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożenia innowacji dla przedsiębiorców. Wsparcie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy z województwa lubelskiego. Zakończenie naboru planowane jest na 6 czerwca 2023 r. Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku? Zapraszamy do kontaktu!

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie

W ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027) wsparcie będą mogły otrzymać projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez
przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w
partnerstwie z organizacjami badawczymi). Projekty muszą być ukierunkowane na komercjalizację wyników prac B+R.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonych prac B+R. Dofinansowanie badań przemysłowych wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku prac rozwojowych poziom dofinansowania wynosi do 60%. Dofinansowane mogą być również tzw. prace przedwdrożeniowe, na które można uzyskać do 90% dofinansowania w ramach pomocy de minimis.

Do kogo skierowany jest nabór?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów składających się z przedsiębiorców i jednostek naukowych. O dofinansowanie mogą starać się firmy z województwa lubelskiego całej Polski. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku posiadania siedziby lub realizacji projektu na terenie woj. lubelskiego. W celu ubiegania się o dofinansowanie Twoja firma musi wykazać zdolność do sfinansowania inwestycji. 

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe warunki konkursu. Zgodnie z dotychczasową praktyką w ramach projektów badawczo-rozwojowych (z komponentem wdrożeniowym) można sfinansować m.in. koszty amortyzacji środków trwałych i WNiP niezbędnych do prowadzenia badań, wynagrodzenia personelu B+R oraz zakup wyposażenia materiałów oraz wyposażenia laboratoryjnego. Istnieje również możliwość sfinansowania kosztów wdrożenia rezultatów prac B+R na rynek.

Amortyzacja ŚT i WNiP
Amortyzacja środków trwałych i WNiP, w czasie jakim są wykorzystywane do prac B+R.
Wynagrodzenia
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego do prac B+R.
Wyposażenie i materiały
Zakup dodatkowego wyposażenia laboratoryjnego i materiałów niezbędnych do prac B+R (m.in. urządzenia, maszyny, komputery, materiały)
Podwykonawstwo
Koszty zlecenia prac B+R zewnętrznemu podmiotowi (max. 60% kosztów prac B+R).
Koszty ogólne
Koszt kadry zarządzającej, koszty administracyjne, wynajem biura - ryczałt w wysokości 25% budżetu
Koszty wdrożeniowe
Koszty niezbędne do wdrożenia rezultatów prac B+R.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i B+R w organizacjach . Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.

Doświadczenie
Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycję, B+R oraz internacjonalizację działalności przedsiebiorstw.
Wysoka skuteczność
Posiadamy wysoką, udokumentowaną skuteczność na poziomie 91%, potwierdzoną referencjami naszych zadowolonych klientów!
Profesjonalizm
Podchodzimy do usługi w sposób kompleksowy, planując projekt w taki sposób by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania oraz ułatwić późniejsze rozliczenie dotacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług doradczych na przygotowanie wniosku?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza. Możesz również wysłać wiadomość bezpośrednią na adres: kontakt@ideazone.pl