Usługi IT

Prototypowanie aplikacji

Wierzymy, że fundamentem każdego z systemów jest jego prototyp i specyfikacja. Zanim zaczniemy programować rozpoznamy i zrozumiemy Państwa potrzeby. Nadamy kształt poszczególnym funkcjonalnościom kładąc nacisk na elementy, które przynoszą największe korzyści. Stosujemy metodyki inżynierii wartości wzmacniając te cechy systemu, które klienci cenią, a rezygnując z tych, na które nie zwracają uwagi. Dzięki temu zminimalizujemy koszty zmian gotowego systemu. Zbudujemy go zgodnie z Państwa oczekiwaniami za pierwszym razem.

W ramach prototypowania przygotowujemy dla naszych klientów specyfikacje funkcjonalno-techniczne umożliwiające przełożenie logiki biznesowej na techniczne rozwiązania aplikacji. Na ich podstawie budujemy klikalne makiety, dzięki którym można optymalizować użyteczność serwisu przed rozpoczęciem prac programistycznych.

 

Optymalizacja usability

Stworzymy system, którego użytkowanie będzie proste i przyjemne. Osoby korzystające z niego będą mogły w możliwie najprostszy sposób odnaleźć informację, których szukają i skorzystać z funkcjonalności, których potrzebują. Dzięki temu zyskacie Państwo uznanie użytkowników oraz zwiększycie liczbę realizowanych w systemie transakcji.

Wierzymy, że optymalizacja użyteczności to nie dzieło kilku ekspertów, lecz wspólna praca z przyszłymi użytkownikami aplikacji. Ich opinie cenimy bardziej niż własne przekonania. Dlatego oferujemy profesjonalne testy użyteczności skoncentrowane na kluczowych elementach Państwa serwisu.

W ramach optymalizacji usability przeprowadzamy zarówno testy na poziomie prototypu, jak i audyty gotowych stron. Na podstawie wyników testów przygotowujemy rekomendacje zmian mających na celu poprawę użyteczności.

 

Programowanie

Jesteśmy specjalistami w tworzeniu lekkich aplikacji internetowych realizujących zaawansowane funkcje biznesowe dla tysięcy użytkowników jednocześnie. Ponadto budujemy złożone systemy transakcyjne wspierające takie procesy biznesowe, jak sprzedaż, zakupy, gospodarka magazynowa, elektroniczna obsługa zamówień.

 

Do implementacji naszych rozwiązań wykorzystujemy różnorodne technologie, dopasowane do specyfiki danego projektu, w tym:

  • - Java Enterprise Edition w połączeniu z frameworkiem Spring 3
  • - Python + Django, PHP (Zend, Yii), Grails, Play Framework
  • - HTML, XHTML, JavaScript, ExtJS
  • - Java, C/C++
  • - systemy zarządzania bazami danych – posiadamy doświadczenie z rozwiązaniami komercyjnymi, jak Oracle 9/10, Microsoft SQL Server 2005/2008, IBM DB2, jak również klasy opensource jak PostgreSQL oraz MySQL

 

 

Posiadamy także doświadczenie w budowie systemów transakcyjnych i wdrażaniu rozwiązań klasy Enterprise.

© 2014 IdeaZone