Obsługa prawna


 

Ideazone dysponuje zespołem doświadczonych prawników pod kierownictwem adwokatów Krzysztofa Freliszki i Michała Karwowskiego. Składa się on z grona adwokatów i aplikantów posiadających szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi firm, w szczególności z sektora handlu i usług.

 

Zakres specjalizacji obejmuje w szczególności:

 • Prawo gospodarcze
  Negocjacje z dystrybutorami, dostawcami usług i produktów, ubezpieczycielami oraz odbiorcami, przygotowanie i ocena korespondencji, dokumentacji przetargowych, regulaminów i umów.
 • Prawo konsumenckie
  Umowy zawierane z klientami indywidualnymi i biznesowymi, negocjacje z klientami.
 • Szkolenia
  Szkolenia pracowników dotyczące prawnych aspektów przeprowadzanych transakcji sprzedaży i obsługi klienta.
 • Prawo pracy
  Zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami, dopuszczalne i zabronione klauzule, rozwiązywanie sporów z pracownikami.
 • Prawo handlowe
  W szczególności obsługa z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.
 • Spory sądowe
  W szczególności dotyczące roszczeń klientów w zakresie gwarancji i odpowiedzialności za produkty i usługi.

 

Krzysztof Freliszka

Adwokat, absolwent WPiA UW, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych. Uczestniczył w projektach doradczych na rzecz Ministerstwa Skarbu i jednostek samorządu terytorialnego oraz w procesie  prywatyzacji spółek Skarbu Państwa

 

Michał Karwowski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA, rotarianin. Od 2006r. specjalizuje się w sporach sądowych, zagadnieniach prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawnokarnej ochronie działalności gospodarczej. Autor publikacji
z dziedziny postępowania cywilnego.

© 2014 IdeaZone