Analizy i biznes plany

Nasz zespół świadczy również usługi z zakresu doradztwa dla firm oraz analiz biznesowych. W trakcie realizacji projektów korzystamy z wieloletniego doświadczenia członków naszego zespołu i najlepszych praktyk doradczo-analitycznych. Oferujemy usługi z zakresu:

- kompleksowego tworzenia biznes planów projektów i przedsięwzięć, m.in. dla celów inwestycyjnych (pozyskanie kredytu, dotacji,rozpoczęcie współpracy z inwestorem, wycena wartości przedsięwzięcia itp.),

- przygotowania modeli finansowych firm/projektów według określonego przez klienta zakresu, poziomu szczegółowości i horyzontu prognozy sprawozdań finansowych,

- przeprowadzania analiz rynkowych, biznesowych, finansowych i tworzenia raportów/prezentacji z analiz, m.in. dla celów rozliczania środków z dotacji, komunikacji z inwestorem itp.

- kompleksowej oceny projektów inwestycyjnych pod kątem opłacalności, wykonalności biznesowej, perspektyw rozwoju, konkurencji i możliwości wdrożenia/komercjalizacji,

- analiz dostępności środków na dofinansowanie projektów,

-  przygotowywania studiów wykonalności projektów innowacyjnych, rozwojowych, B+R.

Nasze kompetencje pozwalają nam także realizować niestandardowe, jednorazowe zlecenia z zakresu analityki i doradztwa biznesowego. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów projektu.

© 2014 IdeaZone